Zapisy

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  W szczególności przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie ukończyło 3 roku życia.
 2. Zapisy na nowy rok szkolny rozpoczynają się 01 marca i trwają do 31 marca.
 3. Podstawą zapisu nowego dziecka do przedszkola jest złożenie karty „zgłoszenia dziecka”.
 4. Wszystkie dzieci już uczęszczające do przedszkola  na każdy kolejny rok szkolny po złożeniu „Karta kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola”. Czas składania deklaracji od 01 marca do 31 marca 2023 r.
 5. Lista nowo przyjętych dzieci będzie dostępna w przedszkolu.
 6. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej w czasie trwania zapisów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia  na rok 2023/2024
 2. Upoważnienie
 3. Karta kontynuacji przedszkola karta kontynuacji 2023 -2024
 4. Regulamin rekrutacji REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO
 5. Wniosek na dyżur wakacyjny.

Opłata wpisowa na rok szkolny 2023/2024 wynosi 120zł za każde dziecko.

 Opłatę wpisową dzieci nowo przyjętych Rodzice uiszczają zgodnie
z regulaminem rekrutacji podanym powyżej.

 Pozostałe opłaty za żywienie oraz opłatę stałą na rok szkolny 2023/2024 zostaną podane w terminie po 15.08.2023r.

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL