Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

LUTY

01.02 Socjoterapia gr.III  i  IV
06.02 Bajka o sowie  gr.III i IV
08.02 Tłusty czwartek
14.02 Walentynki
15.02 Fabryka kreatywności
16.02 Dzień listonosza
26.02 Dzień dinozaura
27.02 Dzień Babci i Dziadka  OCK  godz. 15:15
29.02 Zajęcia w bibliotece gr.III
Zajęcia sportowe 7.02 i 28.02

Język angielski

J. Angielski- październik

OCTOBER- PAŹDZIERNIK– gr.1


1.Basic words: podstawowe słowa

Hello ( heloł) – cześć, dzień dobry,  good bye ( gudbaj) – do widzenia, stand up ( stend ap) – wstań,  sit down ( sit dałn) – usiądź, jump ( dżamp) – podskocz, turn around ( tern erałnd) – obruć się,  touch ( tacz) – dotknij

2.Chant – wyliczanka

One, two, three jump ( łan, tu, fri, dżamp) – raz, dwa, trzy podskocz

3.Cheeky’s town ( czikis tałn)- miasteczko małpki Cziki

Monkey ( manki) – małpka,  circus ( sirkus) – cyrk, lion ( lajon) – lew, tent – namiot

4.The hello Cheeky song 1 – piosenka na powitanie

Hello Cheeky, monkey, monkey ( heloł Cziki, manki, manki)

Hello Cheeky, we love you. ( heloł Cziki, łi low ju)

Hello Cheeky, monkey, monkey

Hello Cheeky, a kiss for you! ( heloł Cziki, e kis for ju)

Love – kochać, kiss – buziaczek

5.My body – song.

Fingers, nose, tummy, toes (*2)  ( fingers, nołs, tami, tołs)

And fingers and nose , and tummy and toes.

Fingers , nose, tummy, toes.

Fingers – paluszki u rączki, nose – nosek, tummy – brzuszek, toes – paluszki u stóp

6.Chant – wyliczanka

One banana, two bananas, three bananas go. ( łan banana, tu bananas, fri bananas goł)

Banana – banan, go – idz

7.Cheeky’s jungle gym 1 – song

Stand up 1, 2, 3 ( stend ap łan, tu, fri)

Turn around 1, 2, 3 ( tern erałnd łan, tu, fri)

Clap your hands 1, 2, 3 ( klap jor hends łan, tu, fri)

Touch your fingers ( tacz jor fingers), Touch your nose (tacz jor nołs)

Touch your tummy ( tacz jor tami), touch your toes ( tacz jor tołs)

Make a circle ( mejk e serkl), sit down ( sit dałn), sleep (slip)

New words: stand up – wstań, turn around – obróć się, clap your hands – klaśnij w dłonie, touch your fingers – dotknij paluszków, touch your nose – dotknij noska, touch your tummy – dotknij brzuszka, touch your toes – dotknij paluszków u stóp, make a circle – zróbmy kółeczko, sit down – usiądźmy, sleep – śpimy

8.Colours – kolory

yellow (jeloł)- żółty, red – czerwony, blue (blu)- niebieski, green (grin)- zielony,

9.I want to be a wizard – poem. ( Chcę być czarodziejem)

Stir, stir, stir in the magic pot (stir,stir,stir in de medżik pot)

Bubble,bubble,bubble (babl, babl, babl)

Red,red, red in the pot. Abracadabra. (red,red,red in de  pot .Abrakadabra.)

Stir, stir, stir in the magic pot. Bubble, bubble, bubble

Blue, blue, blue in the pot. Abracadabra.

Stir, stir, stir in the magic pot. Bubble (*3)

Yellow(*3) in the pot. Abracadabra.

Stir,stir,stir in the magic pot. Bubble(*3)

Green(*3) in the pot. Abracadabra.

Red, blue, yellow, green. Bubble, bubble, bubble

Red, blue, yellow, green, Abracadabra.

New words: Stir – pomieszaj, magic pot – magiczny garnek,

10.Numbers 1- 10.

1 one (łan), 2 two (tu), 3 three (fri), 4 four (for), 5 five (fajf), 6 six  (siks), 7 seven (sewen), 8 eight ( ejt) , 9 nine ( najn), 10 ten

 

 

 

 

 

OCTOBER- PAŹDZIERNIK– gr.2

 

 


1.The big and small song.

Big tummy, (*2) pointing at you, (*2) (big tami pojnting et ju)

Small ears (*2), listening to you (*2) ( smol irs lysyning tu ju)

Big eyes (*2), looking at you (*2) ( big ajs luking et ju)

Small toes(*2), walking to you (*2) ( smol tołs łoking tu ju)

New words: big tummy – duzy brzuszek, small ears – małe uszka, big eyes – duże oczka, small toes – małe paluszki u stóp, pointing at you – pokazuję na ciebie, listenint to you – słucham ciebie, looking at you – słucham ciebie, walking to you – idę do ciebie

2.My family – moja rodzina

Mummy ( mami) – mamusia, daddy ( dedi) – tatuś, sister – siostra, brother ( brader) – brat, baby ( bejbi)- dzidziuś, sleep ( slip) spać, cry ( kraj) – płakać, happy ( hepi)- szczęśliwy, sad ( sed) – smutny

3.Close your eyes – song

Close your eyes, who is this? (klołs jor ajs, hu is dys)

It’s your daddy, blow a kiss. ( its jor dedi, bloł e kis)

Close your eyes, who is this?

It’s your mummy, blow a kiss.

Close your eyes, who is this? It’s your sister, blow a kiss.

Close your eyes, who is this? It’s your brother, blow a kiss.

4.How old are you today? – song

How old are you today? (*3)  (hał old ar ju tudej)

I’m 5 years old, I’m 6 years old. ( ajm fajf jers old, ajm siks jers old)

I’m 7 years old, I’m 8 years old.

I’m 9 years old, I’m 10 years old.

I’m 11 years old, I’m 12.

I am 5, I am 6, I am 7, I am8, I am 9, I am 10, I am 11, I am 12!

One (łan)- 1,  two (tu)- 2,  three ( fri)- 3,  four (for) – 4,  five ( fajf)- 5,  six ( siks) – 6,  seven ( sewen) – 7,  eight ( ejt) – 8,  nine ( najn) – 9,  ten – 10, eleven (ilewen)- 11,  twelve ( tłelf) -12

How old are you? – ile masz lat?

Today – dzisiaj ;  I am =  I’m 5 – mam 5 lat

5.Fruit market – song

What’s this? (łots dys) It’s an apple. ( its en apl)

What’s this? (łots dys) It’s an orange. ( its en orendż)

What’s this? (łots dys) It’s a pineapple. ( its e pajnepl)

What’s this? ( łots dys) It’s a banana. ( its e banana)

What’s that? ( łots det) It’s a lemon. (its e lemon)

What’s that? (łots det) it’s a cherry. ( its e czeri)

What’s that? (łots det) it’s a strawberry. ( its e strołberi)

What’s that? (łots det) It’s a watermelon. ( its e łotermelon)

REF: Welcome to the fruit market! (*2)  (łelkam tu de frut market)

What’s this? (łots dys) It’s a peach. (its e picz)

What’s this? (łots dys) It’s a grape. ( its e grejp)

What’s this? (łots dys) It’s a pear. ( its e per)

What’s this? (łots dys) It’s a kiwi fruit. (its e kiwi frut)

REF:

New words: apple – jabłko,  orange – pomarańcza,  pineapple – ananas,  banana – banan,  lemon – cytryna,  cherry – wiśnia, czereśnia,  strawberry – truskawka,  watermelon – arbuz,  peach – brzoskwinia, grape – winogron,  pear – gruszka, kiwi fruit – kiwi,  welcome – witamy,  fruit market – targ z owocami

6.Cut the carrot – chant

Cut, cut, cut the carrot (*2), cut, cut, cut, cut, cut , oops

(kat,kat,kat de karot(*2), kat(*5) ups)

Cut – ciąć, kroić, carrot – marchewka

 

OCTOBER- PAŹDZIERNIK– gr.3

 


 

1.How old are you today? – song

How old are you today ? (*3)  ( hał old ar ju tudej)

I’m 5 years old, I’m 6 years old, I’m 7 years old, I’m 8 years old.

I’m 9 years old, I’m 10 years old, I’m 11 years old, I’m 12 .

I am 5, I am 6, I am 7, I am 8,

I am 9, I am 10,I am 11, I am 12.

New words: How old are you? – ile masz lat? , today – dzisiaj, I’m = I am – mam … lat,  5 – five ( fajf),  6 – six (siks),  7 – seven (sewen), 8- eight ( ejt), 9- nine ( najn), 10- ten, 11 – eleven ( ilewen), 12 – twelve ( tłelf)

2.Fruit market – song.

What’s this? (łots dys) It’s an apple. (its en apl)

What’s this? It’s an orange. ( its en orendż)

What’s this? It’s a pineapple. ( its e pajnepl)

What’s this? It’s a banana. ( its e banana)

What’s that? (łots det) It’s a lemon. ( its e lemon)

What’s that? It’s a cherry. ( its e czeri)

What’s that? It’s a strawberry. ( its e strołberi)

What’s that? It’s a watermelon. ( itse łotermelon)

REF: Welcome to the Fruit Market. (*2)  (łelkam tu de frut market)

What’s this? It’s a peach. ( its e picz)

What’s this? It’s a grape. ( its e grejp)

What’s this? It’s a pear. ( its e per)

What’s this? It’s a kiwi fruit. ( its e kiwi frut)

New words: apple – jabłko, orange – pomarańcza, pineapple – ananas, banana – banan, lemon – cytryna, cherry – wiśnia, czereśnia, strawberry – truskawka, watermelon – arbuz, peach – brzoskwinia, grape – winogron, pear – gruszka, kiwi fruit – kiwi, welcome – witamy, fruit market – targ z owocami,

3.In the garden – song.

In the garden (*2) , we have a picnic in the garden ( łi hew e piknik in de garden)

I have apples, apples, apples, I have pears, pears, pears  ( aj hew aplys, aplys, aplys, aj hew pers, pers, pers)

You have cherries, cherries, cherries and strawberries ( ju hew czeris, czeris, czeris end strołberis)

In the garden (*2) , we have a picnic in the garden  (*2)

New words: In the garden – w ogrodzie, we have a picnic – mamy piknik, I have – ja mam, you have – ty masz,

4.On the farm – song.

This is a little farm ( dys is e litl farm) , I can see a cow ( aj ken si e kał)

I can see a horse ( aj ken si e hors), I can see a mouse ( aj ken si e małs)

On this little farm , I can see a hen ( on dys litl farm aj ken si e hen)

I can see a chick, I can see a pig. ( aj ken si e czik, aj ken si e pig)

On this little farm, I can see a cat ( on dys litl farm , aj ken si e ket)

I can see a dog, and I can see  a sheep. ( aj ken si e dog, end aj ken si e szip)

New words: this is – to jest, a little farm – mała farma, I can see – mogę zobaczyć, cow – krowa, horse – koń, mouse – myszka, hen – kura, chick – kurczaczek, pig – świnka, cat – kotek, dog – piesek, mouse – myszka

5.Monsters – potwory

Big – duży, small – mały, tall (tol) – wysoki, short (szort)- niski, fat – gruby, slim – szczupły, scary ( skeri)- straszny

6.Betty met a Yeti – poem.

Betty met a Yeti in the mountains of Tibet  ( Beti met e Jeti in de mołntajns of Tibet)

She cooked him a spaghetti and she baked him a baguette  ( szi kukt him e spageti end szi bejkt him e bagiet)

And when the food was ready and all the dishes set  ( end łen de fud łos redi end ol de diszys set)

Yeti swallowed Betty and said: mmm the best one yet! ( Jeti słolołd Beti end sed, mmm de best łan jet)

New words: met – spotkać, poznać,  in the mountains – w  górach,  cook – gotować, cooked – ugotowała,  him – jemu ,  a spaghetti – spageti, bake – upiec,  baked – upiekła,  baguette – bagietka,  when – kiedy,  the food was ready – jedzenie było gotowe,  all – wszystko, the dishes – naczynia, posiłki,  set – rozłożone na stole,  swallow – połykać,  swallowed – połknął, said – powiedział, the best one – najlepsze, yet – teraz

7.Body – song.

One head (*2) , touch your head, 1, 2, 3, 4, 5

(łan hed, tacz jor hed, łan ,tu, fri, for, fajf)

Two hands(*2), clap your hands 1,2,3,4,5

( tu hends, klap jor hends łan, tu, fri, for, fajf)

One body (*2) , move your body 1,2,3,4,5

(łan badi, muw jor badi łan, tu, fri, for, fajf)

Two feet (*2) , stamp your feet 1,2,3,4,5

( tu fit, stamp jor fit , łan, tu, fri, for, fajf)

New words: one head – jedna głowa, one body – jedno ciało, two hands – dwie ręce, two feet – dwie stopy, touch your head – dotknij głowy, clap your hands – klaśnij w dłonie, move your body – poruszaj ciałem, stamp your feet – tupnij nogami

8.Body – poem.

I have  ten little fingers and ten little toes

(aj hew ten litl fingers end ten litl tołs)

Two little arms and one little nose ( tu litl arms end łan litl nołs)

Two little ears, one little mouth, two little eyes, for smiles and tears

(tu litl irs, łan litl małf, tu litl ajs for smajls end tirs)

One little head, two little feet, one little chin, that’s me, complete.

(łan litl hed, tu litl fit, łan litl czin, dets mi komplit)

New words: little fingers – małe paluszki u rąk, toes – paluszki u stóp, arms – ręce, ramiona, nose – nos, ears – uszy, mouth – buzia, eyes – oczy, smile – uśmiech, tears – łzy, head – głowa, feet – stopy, chin – podbródek, complete – uzupełniony

 

 

OCTOBER- PAŹDZIERNIK– gr.4

 


1.How old are you today? – song

How old are you today ? (*3)  ( hał old ar ju tudej)

I’m 5 years old, I’m 6 years old, I’m 7 years old, I’m 8 years old.

I’m 9 years old, I’m 10 years old, I’m 11 years old, I’m 12 .

I am 5, I am 6, I am 7, I am 8,

I am 9, I am 10,I am 11, I am 12.

New words: How old are you? – ile masz lat? , today – dzisiaj, I’m = I am – mam … lat,  5 – five ( fajf),  6 – six (siks),  7 – seven (sewen), 8- eight ( ejt), 9- nine ( najn), 10- ten, 11 – eleven ( ilewen), 12 – twelve ( tłelf)

2.Fruit market – song.

What’s this? (łots dys) It’s an apple. (its en apl)

What’s this? It’s an orange. ( its en orendż)

What’s this? It’s a pineapple. ( its e pajnepl)

What’s this? It’s a banana. ( its e banana)

What’s that? (łots det) It’s a lemon. ( its e lemon)

What’s that? It’s a cherry. ( its e czeri)

What’s that? It’s a strawberry. ( its e strołberi)

What’s that? It’s a watermelon. ( itse łotermelon)

REF: Welcome to the Fruit Market. (*2)  (łelkam tu de frut market)

What’s this? It’s a peach. ( its e picz)

What’s this? It’s a grape. ( its e grejp)

What’s this? It’s a pear. ( its e per)

What’s this? It’s a kiwi fruit. ( its e kiwi frut)

New words: apple – jabłko, orange – pomarańcza, pineapple – ananas, banana – banan, lemon – cytryna, cherry – wiśnia, czereśnia, strawberry – truskawka, watermelon – arbuz, peach – brzoskwinia, grape – winogron, pear – gruszka, kiwi fruit – kiwi, welcome – witamy, fruit market – targ z owocami,

3.In the garden – song.

In the garden (*2) , we have a picnic in the garden ( łi hew e piknik in de garden)

I have apples, apples, apples, I have pears, pears, pears  ( aj hew aplys, aplys, aplys, aj hew pers, pers, pers)

You have cherries, cherries, cherries and strawberries ( ju hew czeris, czeris, czeris end strołberis)

In the garden (*2) , we have a picnic in the garden  (*2)

New words: In the garden – w ogrodzie, we have a picnic – mamy piknik, I have – ja mam, you have – ty masz,

4.On the farm – song.

This is a little farm ( dys is e litl farm) , I can see a cow ( aj ken si e kał)

I can see a horse ( aj ken si e hors), I can see a mouse ( aj ken si e małs)

On this little farm , I can see a hen ( on dys litl farm aj ken si e hen)

I can see a chick, I can see a pig. ( aj ken si e czik, aj ken si e pig)

On this little farm, I can see a cat ( on dys litl farm , aj ken si e ket)

I can see a dog, and I can see  a sheep. ( aj ken si e dog, end aj ken si e szip)

New words: this is – to jest, a little farm – mała farma, I can see – mogę zobaczyć, cow – krowa, horse – koń, mouse – myszka, hen – kura, chick – kurczaczek, pig – świnka, cat – kotek, dog – piesek, mouse – myszka

5.Monsters – potwory

Big – duży, small – mały, tall (tol) – wysoki, short (szort)- niski, fat – gruby, slim – szczupły, scary ( skeri)- straszny

6.Betty met a Yeti – poem.

Betty met a Yeti in the mountains of Tibet  ( Beti met e Jeti in de mołntajns of Tibet)

She cooked him a spaghetti and she baked him a baguette  ( szi kukt him e spageti end szi bejkt him e bagiet)

And when the food was ready and all the dishes set  ( end łen de fud łos redi end ol de diszys set)

Yeti swallowed Betty and said: mmm the best one yet! ( Jeti słolołd Beti end sed, mmm de best łan jet)

New words: met – spotkać, poznać,  in the mountains – w  górach,  cook – gotować, cooked – ugotowała,  him – jemu ,  a spaghetti – spageti, bake – upiec,  baked – upiekła,  baguette – bagietka,  when – kiedy,  the food was ready – jedzenie było gotowe,  all – wszystko, the dishes – naczynia, posiłki,  set – rozłożone na stole,  swallow – połykać,  swallowed – połknął, said – powiedział, the best one – najlepsze, yet – teraz

7.Body – song.

One head (*2) , touch your head, 1, 2, 3, 4, 5

(łan hed, tacz jor hed, łan ,tu, fri, for, fajf)

Two hands(*2), clap your hands 1,2,3,4,5

( tu hends, klap jor hends łan, tu, fri, for, fajf)

One body (*2) , move your body 1,2,3,4,5

(łan badi, muw jor badi łan, tu, fri, for, fajf)

Two feet (*2) , stamp your feet 1,2,3,4,5

( tu fit, stamp jor fit , łan, tu, fri, for, fajf)

New words: one head – jedna głowa, one body – jedno ciało, two hands – dwie ręce, two feet – dwie stopy, touch your head – dotknij głowy, clap your hands – klaśnij w dłonie, move your body – poruszaj ciałem, stamp your feet – tupnij nogami

8.Body – poem.

I have  ten little fingers and ten little toes

(aj hew ten litl fingers end ten litl tołs)

Two little arms and one little nose ( tu litl arms end łan litl nołs)

Two little ears, one little mouth, two little eyes, for smiles and tears

(tu litl irs, łan litl małf, tu litl ajs for smajls end tirs)

One little head, two little feet, one little chin, that’s me, complete.

(łan litl hed, tu litl fit, łan litl czin, dets mi komplit)

New words: little fingers – małe paluszki u rąk, toes – paluszki u stóp, arms – ręce, ramiona, nose – nos, ears – uszy, mouth – buzia, eyes – oczy, smile – uśmiech, tears – łzy, head – głowa, feet – stopy, chin – podbródek, complete – uzupełniony

9.Family – rodzina

Mum (mam)- mama, dad ( ded)- tata, sister – siostra, brother (brader)- brat, friend – kolega, cousin (kazin)- kuzyn, grandma – babcia, grandpa – dziadek,

What is … doing? (łot is … duing)- co robi…?

Eating a sandwich ( iting e sandłicz) – je kanapke, playing basketball (plejing basketbol) – gra w koszykówkę,  throwing a bottle ( trołing e tatl) – wyrzuca butelkę, to the bin – do kosza na smieci, playing table tennis – gra w tenisa, reading a book ( riding e buk)- czyta książkę,  sleeping (sliping) – śpi, sitting – siedzi

What does she look like? (łot das szi luk lajk)- jak ona wygląda?

What does he look like? (łot das hi luk lajk) – jak on wygląda?

Tall – wysoki, short – niski, fat – gruby, slim – szczupły, young (jang)- młody, old – stary,blue eyes – niebieskie oczy, brown hair (brałn her)- brązowe włosy, pony tail (pony tejl)- kucyk, short hair – krótkie włosy, long hair – długie włosy

10.Fruit – owoce

Grapefruit – grejfrut,  coconut (kokonat) – kokos,  tangerine ( tandżerin) – mandarynka,  raspberry ( rasberi) – malina,  avocado – awokado,  blackberry ( blekberi)- jezyna,  blueberry ( bluberi) – borówka,  cranberry (kranberi) – żurawina, lime (lajm) – limonka,  papaya – papaja, mango – mango, plum – śliwka, apricot ( aprikot) – morela, pomegranate – granat,  quince (kins) – pigwa

11.Llamas in pyjamas – książeczka w j.angielskim

Llamas – lamy, pyjama (pidżama ) – pidżma, party – impreza, birthday party ( berzdej party)- przyjęcie urodzinowe, delighted ( dilajtyd) – zachwycony, happy ( hepi)- szczęśliwy, invite ( inwajt)- zapraszać, tonight (tunajt)- dzisiaj wieczorem, stripes (strajps)- paski, spots – kropki, Hi guys ( haj gajs) – cześc chłopaki, play games (plej gejms) – grać w gry, torch (torcz) – latarka, torchlight ( torczlajt) – światło od latarki, midnight (midnajt) – północ, Let’s stay up (lets stej ap)- posiedzmy do pózna,  tell stories – opowiadać historie, scary (skeri) – straszne,  late (lejt) – późno, shake (szejk)- trząść się, ghost (gołst) –duch, fall asleep (fol eslip) – zasnąć, wake up (łejk ap) – obudzić się, floor – podłoga, listen – słuchać, hide (hajd)- schować się, blanket – koc,

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL