Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

MARZEC

6.03 .                        Dzień Dentysty

8.03.                         Dzień Kobiet

13.03.                       Dzień Matematyki

14.03.                       Robotyka gr. III i IV

15.03.                       Dzień Motyli

21.03.                       Pierwszy Dzień Wiosny

23.03.                      Wyjście do biblioteki gr. II

2,9,16,23,30.03.    Hala sportowa gr. III i IV

3,10,17,24,31.03.   Basen gr. IV

Statut Przedszkola

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę

Rozdział V

Organy przedszkola, kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów

Rozdział VI

Organizacja pracy przedszkola, w sytuacjach nadzwyczajnych takich epidemie

Rozdział VII

Organizacja wychowania , nauczania i opieki, pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Rozdział VIII

Oddział przedszkolny

Rozdział IX

Czas pracy

Rozdział X

Zasady odpłatności, korzystanie z jedzenia

Rozdział XI

Zadania (obowiązki) i prawa nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

Rozdział XII

Prawa i obowiązki Rodziców, formy współdziałania z Rodzicami oraz częstotliwość kontaktów

Rozdział XIII

Zasady rekrutacji

Rozdział XIV

Prawa i obowiązki dziecka

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

 

Statut do pobrania  Statut 2022-2023

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL