Galeria

Praca konkursowa

W tym roku przedszkole wzięło udział w wielkim konkursie ekologicznym dla przedszkoli organizowanym przez portal „buliba” pt. „ZWIERZAKOLUBNI”.
 Dzieci na zajęciach w przedszkolu przygotowały prace pod ww. tytułem z różnego rodzaju materiałów przyniesionych z domu. Przy niewielkiej pomocy powstał „morski kącik” w naszym przedszkolu. Dzieci nie tylko nauczyły się kreatywnie wykorzystywać śmieci, ale także wiele dowiedziały się o morzu, stworzeniach w nich mieszkających i przede wszystkim o tym, że należy dbać o środowisko, aby zwierzęta mogły żyć. W końcu jesteśmy zwierzakolubni !!!

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL