Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

KWIECIEŃ

 

03.04 Dzień Tęczy- Zabawa „Tęczowy wąż”
04.04 Dzień Marchewki  – ubiór na pomarańczowo mile widziane
05.04

Dzień Sportu

11.04 Fabryka Kreatywności
11.04 Wyjście do MBP gr.III
12.04 Dzień Czekolady
22.04 Dzień Ziemi – sprzątanie okolicy
23.04 Dzień Książki
25.04 Dzień Ekologii

03,10,17,24.04 Hala sportowa

09,16,23,30.04 Basen

11.04 gr.II  ; 25.04 gr.III i IV

Koncepcja pracy przedszkola 2014-2019

III. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014-2019

Rok szkolny 2014/2015

„Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w akcjach Akademii Zdrowego Przedszkolaka oraz Edukacja regionalna w przedszkolu”

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu regionów Polski. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Rok szkolny 2015/2016

„Edukacja europejska w przedszkolu. Ze sportem na Ty”

Zadanie:

Tworzenie warunków do poszerzania wiedzy na temat wybranych krajów Unii europejskiej.

Zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami sportowymi.

 

Rok szkolny 2016/2017

„Edukacja europejska c.d. Z biegiem Wisły- poznajemy miasta Polski „

Zadania:

Zapoznanie z krajami Unii europejskiej oraz poszerzanie wiedzy na temat najważniejszych miast Polski.

 

Rok szkolny 2017/2018

„Poznajemy bajki i baśnie europejskie”

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez literaturę europejską.

 

Rok szkolny 2018/2019

„Bezpieczny przedszkolak”

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających zapoznaniu się dzieci z zagrożeniami w domu i przedszkolu.

 

Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne.

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań.

 

Kryteria sukcesu:

 

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie,
 3. Rozwija się twórczo,
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 8. Wcześnie zaczyna czytać.

 

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 4. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 8.  Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

 

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 4. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 5. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 6. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
 7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 8. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
 9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Plan pracy przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
 2. Plan pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 3. Plan pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola.

 

Realizacja koncepcji rozwoju przedszkola opiera się na:

 1. Programie wychowawczym
 2. Programie profilaktycznym.
 3. Rocznym planie pracy.
 4. Własne programy innowacyjne:
  • Kociołek artystyczny
  • program zajęć umuzykalniających

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL