Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

STYCZEŃ

12.01  – wyjazd na basen gr IV (dzieci zapisane).

11.01 – wyjście na halę sportową grupa IV.

12.01 – wyjście na halę sportową gr III.

UWAGA! WYJAZD NA BASEN ORAZ WYJŚCIE NA HALĘ UZALEŻNIONE OD KOMUNIKATÓW Z MINISTERSTWA

10.01 – „Góra grosza” z okazji WOŚP  -rozpoczęcie zbiórki grosików

dla potrzebujących dzieci ( skarbonka w holu).

11.01 – Biały Dzień Mleka –Święto mleka i śmietany dzięki temu mocne zęby i kości mamy”- w tym dniu  ubieramy się na biało i kremowo- sami przygotowujemy posiłki gr III  i  IV serek z rzodkiewką na śniadanie, gr  I i II shake owocowe.

14.01  – Bal karnawałowy w przedszkolu

17.01  – 28.01 –  FERIE ZIMOWE (w okresie ferii  wszystkie zajęcia dodatkowe zostają zawieszone).

17.01 – Światowy Dzień Śniegu  – jeśli pogoda nam dopisze będziemy bawić się na śniegu dlatego w tym dniu ubieramy się odpowiednio do warunków ocieplane spodnie i dodatkowe rękawiczki.

18.01– Dzień Kubusia Puchatka w tym dniu przynosimy maskotki bohaterów książki lub bajeczki z Kubusiem Puchatkiem.

19.01 – Dzień Popcornu – kino przedszkolaka

21,22.01 – Dzień Babci i Dziadka – krótki nagrany występ zaprezentujemy w miesiącu lutym.

25.01 –  Dzień Bałwankowy – jeśli pogoda dopisze ulepimy bałwana w ogrodzie wiec prosimy o  dodatkowe rękawiczki jeśli nie ulepimy bałwana niekoniecznie ze śniegu

28.01– Międzynarodowy Dzień Puzzli- masz w domu puzzle, których już nie potrzebujesz ? Przynieś je do przedszkola J Cały dzień będziemy mieć puzzlowy.

Koncepcja pracy przedszkola 2014-2019

III. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014-2019

Rok szkolny 2014/2015

“Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w akcjach Akademii Zdrowego Przedszkolaka oraz Edukacja regionalna w przedszkolu”

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu regionów Polski. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Rok szkolny 2015/2016

“Edukacja europejska w przedszkolu. Ze sportem na Ty”

Zadanie:

Tworzenie warunków do poszerzania wiedzy na temat wybranych krajów Unii europejskiej.

Zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami sportowymi.

 

Rok szkolny 2016/2017

“Edukacja europejska c.d. Z biegiem Wisły- poznajemy miasta Polski “

Zadania:

Zapoznanie z krajami Unii europejskiej oraz poszerzanie wiedzy na temat najważniejszych miast Polski.

 

Rok szkolny 2017/2018

“Poznajemy bajki i baśnie europejskie”

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez literaturę europejską.

 

Rok szkolny 2018/2019

“Bezpieczny przedszkolak”

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających zapoznaniu się dzieci z zagrożeniami w domu i przedszkolu.

 

Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne.

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań.

 

Kryteria sukcesu:

 

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie,
 3. Rozwija się twórczo,
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 8. Wcześnie zaczyna czytać.

 

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 4. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 8.  Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

 

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 4. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 5. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 6. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
 7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 8. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
 9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Plan pracy przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
 2. Plan pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 3. Plan pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola.

 

Realizacja koncepcji rozwoju przedszkola opiera się na:

 1. Programie wychowawczym
 2. Programie profilaktycznym.
 3. Rocznym planie pracy.
 4. Własne programy innowacyjne:
  • Kociołek artystyczny
  • program zajęć umuzykalniających

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL