Kadra

Przedszkole zatrudnia nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczonych:

DYREKTOR:

  • mgr Urszula Gworek – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia Cieszyn wydział pedagogiczno – artystyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, posiada I stopień specjalizacji.

NAUCZYCIELE:

  • mgr Ewa Szczecina-Barcińska – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia Cieszyn wydział pedagogiczno – artystyczny w zakresie wychowania przedszkolnego.
  • mgr Anna Rola – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach filia Cieszyn wydziału pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
  • mgr Mariola Ćwieląg – nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej wydziału humanistyki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
  • mgr Magdalena Zaleska– nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej- specjalizacja: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.
  • mgr Anna Semchyshyn- ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego. Dwunastoletni staż pracy w przedszkolu.
  • Paulina Nalborczyk – absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Augusta Hlonda w Mysłowicach w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Ponadto nauczycielki ukończyły następujące kursy:

“Jak tworzyć system mierzenia jakości przedszkola”, “Grupa bawi się i pracuje”, ” Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka”, “Poszukiwanie nowych koncepcji pracy z dzieckiem przedszkolnym”, “Animacja kulturalna o specjalności teatralnej”, “Twórcze koncepcje kierowania placówką oświatową, “Jak kochać dziecko w Europie”, “Przedszkole Unii Europejskiej”

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL