Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

LUTY

01.02 Socjoterapia gr.III  i  IV
06.02 Bajka o sowie  gr.III i IV
08.02 Tłusty czwartek
14.02 Walentynki
15.02 Fabryka kreatywności
16.02 Dzień listonosza
26.02 Dzień dinozaura
27.02 Dzień Babci i Dziadka  OCK  godz. 15:15
29.02 Zajęcia w bibliotece gr.III
Zajęcia sportowe 7.02 i 28.02

Język angielski

j. angielski – marzec/kwiecień

GR.1 MARCH – APRIL (MARZEC – KWIECIEŃ)

1.POEM: I AM A LITTLE SNOWMAN.

I’m a little snowman, look at me. These are my buttons 1,2,3.

(ajm e litl snołmen, luk et mi. Diz ar maj batons łan, tu, fri)

These are my eyes and this is my nose.

(diz ar maj ajs end dys is maj nołs)

I wear a hat and scarf and gloves. Brr… it’s cold!

(aj łer e hat end skarf end glołws .brr its kold)

NEW WORDS: I’m a little snowman – jestem małym bałwankiem, look at me – popatrz na mnie, buttons – guziki, hat – kapelusz, scarf – szalik,gloves – rękawiczki

2.DOMESTIC  ANIMALS: ZWIERZĘTA DOMOWE

Cow(kał) – krowa, donkey (danki) – osioł, duck (dak) – kaczka, goat (gołt) – koza, goose (gus) –gęś, hen – kura, chicken (cziken)- kurczak, rooster (ruster) – kogut, turkey (terki ) –indyk, pig – świnka, horse – koń, rabbit – królik, sheep (szip)- owieczka, canary (kanari) – kanarek, parrot – papuga, cat – kot, dog – pies, fish (fisz) – rybka, lizard – jaszczurka, mouse (małs) –myszka, pony – kucyk, tortoise (tortojs) -żółw

3.WILD ANIMALS – DZIKIE ZWIERZĘTA

Alligator (aligejtor) –aligator, lion (lajon) –lew, giraffe (dziraf) –żyrafa, hippo – hipopotam, kangaroo (kangaru) –kangur, rhino (rajno) – nosorożec, zebra (zibra) – zebra, monkey (manki) –małpa, snake (snejk) –wąż, tiger (tajger) –tygrys

4.SONG: DIRTY HANDS

Look at my dirty hands, dirty hands, dirty hands, look at my dirty hands. Yuk,yuk,yuk !

(luk et maj derti hends,derti hends, derti hends, jak,jak,jak)

This is the way I wash my hands, wash my hands, wash my hands, this is the way I wash my hands, wash, wash, wash.

(dys is de łej aj łosz maj hends, łosz maj hends, łosz maj hends, łosz,łosz,łosz)

Look at my clean hands, clean hands, clean hands, look at my clean hands, clean,clean,clean.

(luk et maj klin hends, klin hends, klin hends, klin,klin,klin)

NEW WORDS: look at – popatrz na, dirty hands – brudne ręce, clean hands – czyste ręce, wash – myć, soap (sołp) – mydło, towel (tałel) –ręcznik, water (łoter) – woda

  1. THE TRACTOR SONG

I’m driving the tractor, brumm, brumm, brumm, (*2)

(ajm drajwing de traktor, brum, brum, brum)

Red,red,red, time to stop, red,red,red, stop,stop,stop.

(red,red,red tajm tu stop, red,red,red,stop,stop,stop)

Yellow,yellow,yellow,time to wait, yellow,yellow,yellow, wait,wait,wait

(jeloł,jeloł,jeloł tajm tu łejt, jeloł,jeloł,jeloł,łejt, łejt,łejt)

Green,green,green off we go! Green,green,green, go,go,go.

(grin,grin,grin,of łi goł, grin,grin,grin,goł,goł,goł)

NEW WORDS: I’m driving the tractor – jade traktorem, time to stop – pora się zatrzymać, stop – stój, wait – czakaj, go – jedz,

6.Happy birthday song

Happy birthday to you (*2) Happy birthday dear Cheeky, Happy birthday to you.

(hepi berzdej tu ju, hepi berzdej dir Cziki, hepi berzdej tu ju)

7.My BIG TUMMY – SONG.

A sandwich, yum,yum,yummy, a sandwich. Look at my big tummy.

(e sandłicz,jam,jam,jami,e sandłicz, luk et maj big tami)

A sandwich and a cake,yum,yum,yummy, a sandwich and a cake, look at my big tummy.

(e sandłicz end e kejk, jam,jam,jami, e sandłicz end e kejk luk et maj big tami)

A biscuit,yum,yum,yummy, a biscuit, look at my big tummy.

(e biskit, jam,jam,jami,e biskit,luk et maj big tami)

A biscuit and an ice cream, yum,yum,yummy, a biscuit and an icecream, look at my big tummy.

(e biskit end en ajskrim jam,jam,jami,e biskit end en ajskrim luk et maj big tami)

8.THE HUNGRY MONKEY – SONG.

I’m a hungry monkey, swinging through the trees, I like bananas, bananas for me. 1, 2, 3 bananas!

(ajm e hangri manki słinging tru de tris, aj lajk bananas, bananas for mi, łan, tu, fri bananas)

I’m a hungry monkey swinging through the trees, I like bananas, bananas for me, 1, 2 bananas.

I’m a hungry monkey swinging through the trees, I like bananas, bananas for me. 1 banana.

NEW WORDS:hungry monkey – głodna małpka, swinging – zwisająca, tree – drzewo,

9.Baby Monkey Family SONG

My name is baby Monkey (*2)  (maj nejm is bejbi manki)

This is my family.(*2)   (dys is maj famili)

This is my dad.  (dys is maj ded)

This is my mum.  (dys is maj mam)

This is my sister. ( dys is maj sister)

This is my brother. (dys is maj brader)

Family – rodzina, baby – dziecko, dad- tata, mum – mama, sister – siostra, brother – brat

 

GR.2 MARCH –APRIL ( MARZEC – KWIECIEŃ)

1.Baby Monkey Family SONG

My name is baby Monkey. (*2)  (maj nejm is bejbi manki)

This is my family. (*2)     (dys is maj famili)

This is my dad. This is my mum.   (dys is maj ded. Dys is maj mam)

This is my sister.This is my brother.   (dys is maj sister. Dys is maj brader)

2.EASTER BUNNY – POEM.

The Easter Bunny’s  feet go hop, hop, hop.

(de ister banis fit goł hop, hop, hop)

While his big pink ears go flop, flop, flop.

(łajl his big pink irs goł flop,flop,flop)

He is rushing on his way to bring our eggs on Easter Day!

(hi is raszing on his łej tu bring ałer egs on ister dej)

With a  hop, flop, hop, flop, hop.  (łyf e hop, flop,hop, flop, hop)

New words:Easter Bunny – zajączek Wielkanocny, feet – stopy, while – gdy, big pink ears – duże różowe uszy,rushing – spieszy się, way – droga, bring – przynieść, eggs – jajka, Easter Day – Wielkanoc

3.The Hungry Monkey SONG

I’m a hungry monkey swinging through the trees.

(ajm e hangri manki słinging tru de tris)

I like bananas, bananas for me. One, two, three bananas.

(aj lajk bananas, bananas for mi, łan, tu, fri bananas) (*3)

New words: hungry monkey – głodna małpka,  swinging through the trees – wisząca na drzewie

4.BROWN BEAR SONG

Brown bear (*2) sitting on the chair.

(brałn ber siting on de czer)

Brown bear (*2) Shh! Quiet over there. (sz.. kłajet ower der)

Brown bear (*2), here’s your bowl, eat up!  ( hirs jor bołl it ap)

Brown bear (*2), hiccup, hiccup!  (hikap)

Brown bear (*2), sleeping in the bed. (sliping in de bed)

Brown bear (*2), Ow! My head!  (oł, maj hed)

Brown bear(*2) kisses on the head!  (kisys on de hed)

Brown bear(*2) off to bed!   (of tu bed)

New words:brown bear – brązowy miś, sitting on the chair – siedzi na krześle, quiet – cicho,  bowl – miska, eat – jeść,  hiccup – czkawka, sleeping in the bed  – spać w łóżku,  my head – moja głowa,  kisses – buziaki,  off to bed – do spania.

5.I’m hungry SONG

I’m hungry , an ice cream please (*2), just for me.

(ajm hangri, en ajskrim, plis, dżast for mi)

Here you are, baby bear. Thank you. (*2)

(hir ju ar, bejbi ber, fenkju)

I’m hungry, a biscuit ,please (*2), just for me.

(ajm hangri, e biskit plis, dżast for mi)

Here you are, baby bear, thank you. (*2)

New words: I’m hungry – jestem głodny, an ice cream, please – poproszę o loda, a biscuit, please – poproszę o ciasteczko, just for me – tylko dla mnie, here you are – proszę bardzo, thank you – dziękuję,

6.Five brown bears SONG

Five brown bears sleeping in the bed, (fajf brałn bers sliping in de bed)

One wakes up, good morning! (łan łejks ap, gud morning)

Four brown bears sleeping in the bed,

One wakes up, good morning!

Three brown bears sleeping in the bed,

One wakes up, good mornig!

Two brown bears sleepin in the bed,

One wakes up, good morning!

One brown bear sleeping in the bed,

He wakes up, good morning!

New Words:sleeping in the bed – spać w łóżku,  wake up – budzić się, good morning – dzień dobry

7.Itsy Bitsy Spider SONG

Itsy bitsy spider, climbed up the water spout,

(itsi bitsi spajder klajmbd ap de łoter spałt)

Down came the rain and washed the spider out,

(dałn kejm de rejn end łoszt de spajder ałt)

Out came the sun, and dried up all the rain,

(ałt kejm de san end drajd ap ol de rejn)

And itsy bitsy spider, climbed up the spout again!

(end itsi bitsi spajder klajmbd ap de spałt egejn)

Bardzo mały pająk, do rynny wpełznął raz,

Aż nadszedł wielki deszcz, i zmył pajaka wraz.

A wtedy wyszło słonko i wysuszyło deszcz.

A bardzo mały pająk do rynny wrócił swej.

 

GR.3 MARCH – APRIL  ( MARZEC – KWIECIEŃ)

1.Be happy SONG

I am hungry (*2), I am thirsty (*2)

(aj em hangri, aj em fersti)

I am angry (*2), I am very sad (*2)

(aj em engri, aj em sad)

Come on, be happy! Be happy! Be happy, very happy!(*2)

(kaman bi hepi, bi hepi, bi hepi, weri hepi)

New words: hungry – głodny, thirsty – spragniony, angry – zły, sad – smutny, happy – szczęśliwy

2.In the garden SONG

REF:In the garden (*2), we have a picnic in the garden,

(in de garden, łi hew e piknik in de garden)

I have apples, apples, apples, I have pears, pears, pears,

(aj hew apls,apls,apls, aj hew pers,pers,pers)

You have cherries, cherries, cherries and strawberries.

(ju hew czeris,czeris,czeris end strołberis)

REF: (*2)

NEW WORDS: in the garden – w ogrodzie, we have a picnic – mamy piknik, I have – ja mam, apples – jabłka, pears – gruszki, cherries – wiśnie, strawberries – truskawki

3.HUNGRY  CATERPILLAR  SONG.

Yummy,yummy,yummy, I am hungry! (*2)

(jami,jami,jami, ajm hangri)

Mmm cheese! Yummy,yummy,yummy, the cheese to my tummy!

(mmm cziz, jami,jami,jami de cziz tu maj tami)

Mmm cake! Yummy,yummy,yummy, the cake to my tummy!

(mmm kejk, jami, jami, jami, de kejk tu maj tami)

Mmm bread! Yummy, yummy, yummy, the bread to my tummy!

(mmm bred, jami, jami, jami, de bred tu maj tami)

Mmm chips! Yummy, yummy, yummy, the chips to my tummy!  (*2)

(mmm czips, jami,jami,jami, de czips tu maj tami)

NEW WORDS: hungry Caterpillar – głodna gąsienica,  yummy – pyszne, I am hungry – jestem głodna, cheese – ser, cake – ciasto, bread – chleb, chips – frytki

4.In the jungle SONG.

REF: In the jungle, there are animals, in the jungle, can you see?

(in de dżangl der ar animals, in de dzangl ken ju si)

In the jungle, there are animals, in the jungle, can you hear?

(in de dzangl, der ar animals, in de dżangl, ken ju hir)

Look, an elephant! It’s big! Look, a giraffe! It’s tall!

(luk en elefant, its big, luk e dziraf its tol)

Look, a hippo! It’s fat! Look, a monkey! It’s small!

(luk e hipo, its fat, luk e manki, its smol)

REF:

Listen a snake! It’s long. Listen a lion! It’s angry.

(lysyn e snejk, its long, lysyn e lajon, its engri)

Listen a zebra!it’s thirsty. Listen a crocodile! It’s hungry!

(lysyn e zibra, its fersti, lysyn e krokodajl its hangri)

REF:

NEW WORDS: in the jungle – w dżungli, animals – zwierzęta, see – widzieć,listen – słyszeć, elephant – słoń, big – duży, giraffe – żyrafa, tall – wysoka, hippo – hipopotam, fat – gruby, monkey – małpa, small – mała, snake – wąż, long – długi, lion – lew, angry – zły, zebra – zebra, thirsty – spragniony, crocodile – krokodyl, hungry – głodny.

5.Goodbye song.

Goodbye children, goodbye mrs teacher. Goodbye Hoppy, goodbye, goodbye!

(gudbaj czildren,gudbaj misyz ticzer, gudbaj Hopi, gudbaj, gudbaj)

Goodbye children, goodbye mrs teacher, see you, see you soon. Bye bye.

(gudbaj czildren, gudbaj misyz ticzer, si ju, si ju sun, baj, baj)

NEW WORDS: goodbye – do widzenia, see you – do zobaczenia, soon – wkrótce

6.FRUIT (frut)- owoce

Cherries – wiśnie, grapes (grejps)- winogron, apricot – morela, watermelon (łotermelon)- arbuz, plum (plam)- śliwka, mango – mango, strawberry (strołberi)- truskawka, coconut (kokonat)- kokos, lime (lajm)- limonka, papaya – papaja, lemon – cytryna, blueberry – borówka, cranberry – żurawina, avocado – awokado, blackberry – jezyna, grapefruit = grapefruit, pomegranate – granat, quince (kins)- pigwa, kiwi – kiwi, pineapple (pajnepl)- ananas, raspberry (razberi)- malina, orange (orendż)- pomarańcza, peach (picz)- brzoskwinia, pear (per)- gruszka, tangerine (tandżerin)- mandarynka, apple – jabłko, banana – banan

7.VEGETABLES (wedzetejbls)- warzywa

Pepper – papryka, potato (potejtoł)- ziemniak, tomato (tomejtoł)- pomidor, pumpkin (pampkin)- dynia, beans (bins)- fasola, beetroot (bitrut)- burak, broccoli (brokoli)- brokuły, cauliflower (koliflałer)- kalafior, spinach – szpinak, parsley (parslej)- pietruszka, dill – koperek, olive – oliwka, turnip (ternip)- rzepa, mushrooms (maszrums)- grzyby, radish (radisz)- rzodkiewka, lettuce (letis)- sałata zielona, onion – cebula, eggplant – bakłażan, Garlic – czosnek, cabbage (kebidż)- kapusta, carrot – marchewka, corn –kukurydza, cucumber (kjukamber)- ogórek, peas (pis0- groszek, zuccini (zuczini)- cukinia, artichoke (articzołk)- karczoch

8.FOOD (fud)- jedzenie

Fried egg (frajd eg)- jajko sadzone, boiled egg (bojld eg)- jajko gotowane, scrambled eggs – jajecznica, pizza – pizza, hot dog = hot dog,hamburger = hamburger, chicken (cziken)- kurczak, meatballs (mitbols)- pulpety mięsne, cereals (sirils)- płatki śniadaniowe, butter (bater)- masło, cheese (cziz)- ser, yoghurt (jogert)- jogurt, milk – mleko, cream (krim)- smietana, sour cream (sor krim)- kwaśna śmietana, fish (fisz)- ryba, sausages (sosidżis)- kiełbaski, steak (stik)- stek, sandwich (sendłicz)- kanapka

9.MEANS of TRANSPORT – środki transportu

Hot air balloon (hot er balun)- balon, rocket (roket)- rakieta, plane (plejn)- samolot, helicopter – helikopter, car (kar)- auto, bus(bas)- autobus, tractor – traktor, truck (trak)- ciężarówka, bike (bajk)- rower, motorbike – motor, scooter(skuter) – skuter, hulajnoga, ferry – prom, ship (szip)- statek, submarine (sabmarine)- łódz podwodna, sailboat (sejlbołt)- żaglówka, fishingboat (fiszingbołt)- łódz rybacka

10.WHAT COLOUR? – poem

An apple is red, a bluberry is blue, a banana is yellow , a lemon is too.

(an apl is red, e bluberi is blu, e banana is jeloł, e lemon is tu)

A carrot is orange, an orange is too. Fruit and vegetables are good for you.

(e karot is orendż, en orendż is tu, frut end wedżetejblus ar gud for ju)

11.Vegetable soup poem.

Potatoes with carrots or mushroom soup.

(potejtołs łyf karots or maszrum zup)

Green peas and peppers and broccoli, too.

(grin pis end pepers end brokoli tu)

How about tomato in his shiny red suit?

(hał ebałt tomejtoł in his szajni red sjut)

Is he a vegetable or is he a fruit?

(is hi e wedzetejbl or is hi e frut)

12.EASTER BUNNY poem

Easter bunny soft and white, hopping quickly out of sight.

(ister bani soft end łajt, hoping kłikli ałt of sajt)

Thank you for the eggs you bring at easter time to welcome spring.

(fenkju for de egs ju bring et ister tajm tu łelkam spring)

Yellow eggs and blue and red, in the grass and flower bed.

(jeloł egs end blu end red, in de gras end flałer bed)

We will hunt them everywhere.Is it really you who put them there?

(łi łil hant dem ewryłer. Is it rili ju hu put dem der)

 

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL