Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

LUTY

01.02 Socjoterapia gr.III  i  IV
06.02 Bajka o sowie  gr.III i IV
08.02 Tłusty czwartek
14.02 Walentynki
15.02 Fabryka kreatywności
16.02 Dzień listonosza
26.02 Dzień dinozaura
27.02 Dzień Babci i Dziadka  OCK  godz. 15:15
29.02 Zajęcia w bibliotece gr.III
Zajęcia sportowe 7.02 i 28.02

Język angielski

j. angielski – listopad/grudzień

NOVEMBER – LISTOPAD / DECEMBER – GRUDZIEŃ   GR.1

1.The big and small song.

Big tummy, (*2) pointing at you, (*2) (big tami pojnting et ju)

Small ears (*2), listening to you (*2) ( smol irs lysyning tu ju)

Big eyes (*2), looking at you (*2) ( big ajs luking et ju)

Small toes(*2), walking to you (*2) ( smol tołs łoking tu ju)

New words: big tummy – duzy brzuszek, small ears – małe uszka, big eyes – duże oczka, small toes – małe paluszki u stóp, pointing at you – pokazuję na ciebie, listenint to you – słucham ciebie, looking at you – słucham ciebie, walking to you – idę do ciebie

2.My family – moja rodzina

Mummy ( mami) – mamusia, daddy ( dedi) – tatuś, sister – siostra, brother ( brader) – brat, baby ( bejbi)- dzidziuś, sleep ( slip) spać, cry ( kraj) – płakać, happy ( hepi)- szczęśliwy, sad ( sed) – smutny

3.Close your eyes – song

Close your eyes, who is this? (klołs jor ajs, hu is dys)

It’s your daddy, blow a kiss. ( its jor dedi, bloł e kis)

Close your eyes, who is this?

It’s your mummy, blow a kiss.

Close your eyes, who is this? It’s your sister, blow a kiss.

Close your eyes, who is this? It’s your brother, blow a kiss.

4.How old are you today? – song

How old are you today? (*3)  (hał old ar ju tudej)

I’m 5 years old, I’m 6 years old. ( ajm fajf jers old, ajm siks jers old)

I’m 7 years old, I’m 8 years old.

I’m 9 years old, I’m 10 years old.

I’m 11 years old, I’m 12.

I am 5, I am 6, I am 7, I am8, I am 9, I am 10, I am 11, I am 12!

One (łan)- 1,  two (tu)- 2,  three ( fri)- 3,  four (for) – 4,  five ( fajf)- 5,  six ( siks) – 6,  seven ( sewen) – 7,  eight ( ejt) – 8,  nine ( najn) – 9,  ten – 10, eleven (ilewen)- 11,  twelve ( tłelf) -12

How old are you? – ile masz lat?

Today – dzisiaj ;  I am =  I’m 5 – mam 5 lat

5.Cut the carrot – chant

Cut, cut, cut the carrot (*2), cut, cut, cut, cut, cut , oops

(kat,kat,kat de karot(*2), kat(*5) ups)

Cut – ciąć, kroić, carrot – marchewka

6.Move your body – song.

REF: Move your body *2 ( muw jor badi)

I look funny, so do you. (aj luk fani, soł du ju)

 

Hide your fingers, point to your nose. (hajd jor fingers, pojnt tu jor nołs)

Pat your tummy, touch your toes. (pat jor tami, tacz jor tołs)

Point to your ears, point to your eyes (pojnt tu jor irs, pojnt tu jor ajs)

REF:

New words: move your body – ruszaj swoim ciałem, I look funny – ja wyglądam śmiesznie, so do you – ty też, hide your fingers – schowaj paluszki, point to your nose – pokaż na swój nosek, pat your tummy – poklep się po brzuszku, touch your toes – dotknij paluszków u stópek, ears – uszy, eyes – oczy

7.New colours: black (blek)- czarny, white (łajt)- biały,orange (orendż) – pomarańczowy, brown (brałn)- brązowy, purple (perpl)- fioletowy

8.Clap and be happy – song.

Clap, clap, clap. Let’s be happy! Brothers and sisters, mummy and daddy.  (klap, klap, klap, lets bi hepi, braders end sisters, mami end dedi)

Jump, jump, jump, Let’s be happy! Brothers and sisters, mummy and daddy.  ( dżamp, dżamp, dżamp…)

Dance, dance, dance. Let’s be happy, brothers and sisters, mummy and daddy! ( dens, dens, dens…)

New words: clap – klaskać w dłonie, jump – skakać, dance – tańczyć, let’s be happy – bądźmy szczęśliwi, brothers – bracia, sisters – siostry, mummy – mama, daddy – tata.

9.Farmer Brown – song.

Farmer Brown has a farm, E-I-E-I-O ( farmer Brałn hes e farm, ija ija oł)

On the farm, there is a duck , quack, quack, quack! E-I-E-I-O!  ( on de farm der is e dak, kłak, kłak,kłak, ija ija oł)

On the farm there is a cow. Moo, moo, moo. E-I-E-I-O!  ( on de farm der is e kał. Mu, mu, mu, ija, ija oł)

On the farm there is a horse. Neigh, neigh, neigh! E-I-E-I-O!   ( on de farm der is e hors. Nej, nej, nej. Ija ija oł)

On the farm there is a sheep. Baa, baa, baa. E-I-E-I-O!   ( on de farm der is e szip, ba, ba, ba. Ija ija oł)

Farmer Brown has a farm. E-I-E-I-O!

New words: Farmer – rolnik, has a farm – ma farmę, on the farm – na farmie, there is – jest, duck – kaczka, cow – krowa, horse – koń, sheep- owca.

10.Christmas words: Santa Claus – Święty Mikołaj, star – gwiazda, presents – prezenty, snow (snoł)- śnieg, Christmas tree ( kristmes tri) – choinka, angel (endżel)- aniołek, elf – elf

 

NOVEMBER –LISTOPAD/ DECEMBER- GRUDZIEŃ  GR. 2

1.On the farm – song.

This is a little farm ( dys is e litl farm) , I can see a cow ( aj ken si e kał)

I can see a horse ( aj ken si e hors), I can see a mouse ( aj ken si e małs)

On this little farm , I can see a hen ( on dys litl farm aj ken si e hen)

I can see a chick, I can see a pig. ( aj ken si e czik, aj ken si e pig)

On this little farm, I can see a cat ( on dys litl farm , aj ken si e ket)

I can see a dog, and I can see  a sheep. ( aj ken si e dog, end aj ken si e szip)

New words: this is – to jest, a little farm – mała farma, I can see – mogę zobaczyć, cow – krowa, horse – koń, mouse – myszka, hen – kura, chick – kurczaczek, pig – świnka, cat – kotek, dog – piesek, mouse – myszka

2.Monsters – potwory

Big – duży, small – mały, tall (tol) – wysoki, short (szort)- niski, fat – gruby, slim – szczupły, scary ( skeri)- straszny

3.Body – song.

One head (*2) , touch your head, 1, 2, 3, 4, 5

(łan hed, tacz jor hed, łan ,tu, fri, for, fajf)

Two hands(*2), clap your hands 1,2,3,4,5

( tu hends, klap jor hends łan, tu, fri, for, fajf)

One body (*2) , move your body 1,2,3,4,5

(łan badi, muw jor badi łan, tu, fri, for, fajf)

Two feet (*2) , stamp your feet 1,2,3,4,5

( tu fit, stamp jor fit , łan, tu, fri, for, fajf)

New words: one head – jedna głowa, one body – jedno ciało, two hands – dwie ręce, two feet – dwie stopy, touch your head – dotknij głowy, clap your hands – klaśnij w dłonie, move your body – poruszaj ciałem, stamp your feet – tupnij nogami

4.Body – poem.

I have  ten little fingers and ten little toes

(aj hew ten litl fingers end ten litl tołs)

Two little arms and one little nose ( tu litl arms end łan litl nołs)

Two little ears, one little mouth, two little eyes, for smiles and tears

(tu litl irs, łan litl małf, tu litl ajs for smajls end tirs)

One little head, two little feet, one little chin, that’s me, complete.

(łan litl hed, tu litl fit, łan litl czin, dets mi komplit)

New words: little fingers – małe paluszki u rąk, toes – paluszki u stóp, arms – ręce, ramiona, nose – nos, ears – uszy, mouth – buzia, eyes – oczy, smile – uśmiech, tears – łzy, head – głowa, feet – stopy, chin – podbródek, complete – uzupełniony

5.Three small lions – song.

One small lion goes out to play, happy, happy, happy day!  (łan smol lajon gołs ałt tu plej, hepi,hepi,hepi dej)

Sister, sister, let’s have fun!  Come and play, come, come,come!  ( sister, sister, lets hew fan, kam end plej, kam, kam, kam)

Two small lions go out to play, happy, happy, happy day!

Brother, brother, let’s have fun, come and play, come, come, come!

Three small lions go out to play, happy, happy, happy day!

Granny, granny, let’s have fun, come and play, come, come, come.

New wors: small lion – mały lew, go out – wyjść na zewnątrz , play – grać, bawić się, have fun – dobrze się bawić, come – przyjdź,

6.I’m cold – story song.

Quick! Quick! It’s getting cold. Put your scarf on!  (kłik, kłik, its geting kold. Put jor skarf on)

Quick! Quick! It’s getting cold! Put your hat on!

Quick!Quick! It’s getting cold! Put your jumper on!  (dżamper)

Quick!quick! It’s getting cold! Put your coat on!  (kołt)

New words: Quick – szybko, it’s getting cold – robi się zimno, put on – ubierz, scarf – szalik, hat – kapelusz, czapka, jumper – bluza, coat – płaszcz

  1. Getting dressed – song.

I put my jumper on, one, two, three  ( aj put maj dżamper on, łan,tu, fri)

REF: I’m ready! Let’s play! (ajm redi, lets plej)

I put my coat on, one, two, three. (aj put maj kołt on,łan, tu, fri)

REF:

I put my hat on, one, two, three. (aj put maj hat on, łan, tu, fri)

REF:

I put my scarf on, one, two, three  (aj put maj skarf on, łan, tu, fri)

REF:

8.The hot and cold song

I’m cold,cold,cold. I put my jumper on. (ajm kold,kold,kold.aj put maj dżamper on)

I’m cold,cold,cold. I put my coat on. I’m cold,cold,cold.

I’m hot,hot,hot. I put my T-shirt on. I’m hot,hot,hot.

I put my shorts on. I’m hot, hot, hot.

New words: cold – zimno, hot – gorąco, T-shirt – podkoszulek, shorts – krótkie spodenki

9.My big red jumper – song

Where is my jumper? My big red jumper? Brr! It’s cold today!   ( łer is maj dżamper, maj big red dżamper. Brr. Its kold tudej)

Where is my hat? My big blue hat? Brr! It’s cold today!   (łer is maj hat, maj big blu hat, brr, its kold tudej)

Where is my scarf? My big yellow scarf? Brr! It’s cold today!  (łer is maj skarf, maj big jeloł skarf, brr, its kold tudej)

New words: where is – gdzie jest?, today – dzisiaj

10.New words: snow (snoł)- śnieg, snowman (snołmen)- bałwanek, Santa Claus – Święty Mikołaj, reindeer (rejndir)- renifer, Christmas tree (kristmes tri)- choinka, Stocking (stoking)- skarpeta na prezenty, presents – prezenty, angel (endżel)- aniołek, Christmas card – kartka z życzeniami świątecznymi, elf – elf

11.Rudolf the red nosed reindeer –carol

Rudolf the red nosed reindeer , had a very shiny nose,

(Rudolf de red nołsd rejndir, hed e weri szajni nołs)

And if you ever saw it, you would even say it glows.

(end if ju ewer soł it, ju łud iwen sej it glołs)

All of the other reindeer used to laugh and call him names,

(ol of di ader rejndir just tu laf end kol him nejms)

They never let poor Rudolf, join in any reindeer games.

(dej newer let pur Rudolf, dżojn in eni rejndir gejms)

Then one foggy Christmas Eve , Santa came to say

(den łan fogi Kristmes Iw, Santa kejm tu sej)

‘’Rudolf, with your nose so bright, won’t you guide my sleigh tonight?’’

(Rudolf, łyf jor nołs soł brajt, łont ju gajd maj slej tunajt)

Then all the reindeer loved him, as they shouted out with glee

(den ol de rejndir lawd him, es dej szałtyd ałt łyf gli)

‘’Rudolf, the red nosed reindeer, you’ll go down the history!’’

(Rudolf, de red nołsd rejndir, jul goł dałn de historii)

New words:red nosed reindeer – czerwononosy renifer,  shiny nose – błyszczący nos, laugh – śmiać się, call names – przezywać,  let – pozwalać, poor – biedny, join in – dołączyć, games – gry, foggy – mglisty, Christmas Eve – Wigilia, guide – przewodnik, sleigh – sanie,  tonight – dzisiaj wieczorem, love – kochać, shout out – wykrzykiwać

 

NOVEMBER – LISTOPAD/ DECEMBER – GRUDZIEŃ GR.3

1.School things:new words.

School (skul)- szkoła, pre- school (pri skul)- przedszkole, teacher (ticzer)- nauczyciel, student (stjudent) = pupil – uczeń, whiteboard (łajtbord)- biała tablica, schoolbag (skulbeg)- tornister, pen – pióro, pencil (pensil)- ołówek, pencil case (pensil kejs)- piórnik, pencil sharpener (pensil szarpener)- temperówka, map – mapa, glue (glu)- klej, rubber (raber)- gumka, chair (czer)- krzesło, table (tejbl)- stolik, floor (flor)- podłoga, window (łindoł)- okno, door (dor)- drzwi, book (buk)- książka, ruler – linijka

2.Old Mc Donald had a school – poem.

Old Mc Donald had a school, E-I-E-I-O and at the school he had a book E-I-E-I-O. With a book, book here, and a book, book there. Here a book, there a book, everywhere  book, book.

Old Mc Donald had a school …. Pen…

Old Mc Donald had a school …. Rubber  …

(Old Mac Donald hed e skul ija ija oł , end et de skul hi hed e buk ija ija oł. Łyf e buk buk hir, end e buk buk der, hir e buk, der e buk, ewryłer e buk buk)

3.School things – song.

A pencil, a pencil, pick up a pencil. A chair, a chair, point to the chair.

(e pensil, e pensil pik ap e pensil. E czer, e czer pojnt tu de czer)

A pen, a pen , pick up a pen. A table, a table, point to the table.

(e pen, e pen, pik ap e pen. E tejbl, e tejbl, pojnt tu de tejbl)

4.Means of transport (mins of transport) – środki transportu

Kayak (kajak) – kajak, submarine (sabmarin)- łódz podwodna, motorboat (motorbołt)- motorówka, raft – tratwa, tractor (traktor)- traktor, truck (trak)- ciężarówka, bus (bas)- autobus, car (kar)- auto, bike (bajk)- rower, scooter (skuter)- skuter, hulajnoga, motorcycle (motorsajkl)- motorower, ferry (feri)- prom, ship (szip)- statek, sailboat (sejlbołt) – żaglówka, fishing boat (fiszing bołt)- łódz rybacka, plane (plejn)- samolot, helicopter (helikopter) – helikopter, hot air balloon ( hot er balun)- balon, rocket – rakieta.

  1. Christmas words: snow (snoł)- śnieg, snowman (snołmen)- bałwanek, elf – elf,angel (endżel)- aniołek, Santa Claus – święty Mikołaj , reindeer (rejndir)- renifer, Christmas tree (kristmes tri)- choinka, stocking – skarpeta na prezenty, presents – prezenty,

6.Rudolf the red nosed reindeer – carol.

Rudolf, the red nosed reindeer, had a very shiny nose.

(Rudolf, de red nołsd rejndir, hed e weri szajni nołs)

And if you ever saw it, you would even say it glows.

(end if ju ewer soł it, j ułud iwen sej it glołs)

All of the other reindeer, used to laugh and call him names.

(ol of di ader rejndir, just tu laf end kol him nejms)

They never let poor Rudolf join in any reindeer games.

(Dej newer let pur Rudolf dżojn in eny rejndir gejms)

Then one foggy, Christmas Eve, santa came to say:

(den łan fogi Kristmes Iw, santa kejm tu sej)

‘’Rudolf with your nose so bright, won’t you guide my sleigh tonight?’’ ( Rudolf łyf jor nołs soł brajt, łont ju gajd maj slej tunajt)

Then all the reindeer loved him, as they shouted out with glee.

(den ol de rejndir lawd him es dej szałtyd ałt łyf gli)

‘’Rudolf, the red nosed reindeer you’ll go down the history’’

(Rudolf, de red nołzd rejndir, jul goł dał de historii)

New words: red nosed reindeer – czerwononosy renifer, shiny nose – błyszczący nos, laugh – smiać się, call names – przezywać, let – pozwalać, poor – biedny, join in dołączyć, games – gry, zabawy, foggy – mglisty, Christmas Eve – Wigilia, guide – przewodnik, sleigh – sanie, tonight – dzisiaj wieczorem

 

NOVEMBER – LISTOPAD/ DECEMBER – GRUDZIEŃ GR.4

1.School things:new words.

School (skul)- szkoła, pre- school (pri skul)- przedszkole, teacher (ticzer)- nauczyciel, student (stjudent) = pupil – uczeń, whiteboard (łajtbord)- biała tablica, schoolbag (skulbeg)- tornister, pen – pióro, pencil (pensil)- ołówek, pencil case (pensil kejs)- piórnik, pencil sharpener (pensil szarpener)- temperówka, map – mapa, glue (glu)- klej, rubber (raber)- gumka, chair (czer)- krzesło, table (tejbl)- stolik, floor (flor)- podłoga, window (łindoł)- okno, door (dor)- drzwi, book (buk)- książka, ruler – linijka

2.Old Mc Donald had a school – poem.

Old Mc Donald had a school, E-I-E-I-O and at the school he had a book E-I-E-I-O. With a book, book here, and a book, book there. Here a book, there a book, everywhere  book, book.

Old Mc Donald had a school …. Pen…

Old Mc Donald had a school …. Rubber  …

(Old Mac Donald hed e skul ija ija oł , end et de skul hi hed e buk ija ija oł. Łyf e buk buk hir, end e buk buk der, hir e buk, der e buk, ewryłer e buk buk)

3.School things – song.

A pencil, a pencil, pick up a pencil. A chair, a chair, point to the chair.

(e pensil, e pensil pik ap e pensil. E czer, e czer pojnt tu de czer)

A pen, a pen , pick up a pen. A table, a table, point to the table.

(e pen, e pen, pik ap e pen. E tejbl, e tejbl, pojnt tu de tejbl)

4.Means of transport (mins of transport) – środki transportu

Kayak (kajak) – kajak, submarine (sabmarin)- łódz podwodna, motorboat (motorbołt)- motorówka, raft – tratwa, tractor (traktor)- traktor, truck (trak)- ciężarówka, bus (bas)- autobus, car (kar)- auto, bike (bajk)- rower, scooter (skuter)- skuter, hulajnoga, motorcycle (motorsajkl)- motorower, ferry (feri)- prom, ship (szip)- statek, sailboat (sejlbołt) – żaglówka, fishing boat (fiszing bołt)- łódz rybacka, plane (plejn)- samolot, helicopter (helikopter) – helikopter, hot air balloon ( hot er balun)- balon, rocket – rakieta.

  1. Christmas words: snow (snoł)- śnieg, snowman (snołmen)- bałwanek, elf – elf,angel (endżel)- aniołek, Santa Claus – święty Mikołaj , reindeer (rejndir)- renifer, Christmas tree (kristmes tri)- choinka, stocking – skarpeta na prezenty, presents – prezenty,

6.Rudolf the red nosed reindeer – carol.

Rudolf, the red nosed reindeer, had a very shiny nose.

(Rudolf, de red nołsd rejndir, hed e weri szajni nołs)

And if you ever saw it, you would even say it glows.

(end if ju ewer soł it, j ułud iwen sej it glołs)

All of the other reindeer, used to laugh and call him names.

(ol of di ader rejndir, just tu laf end kol him nejms)

They never let poor Rudolf join in any reindeer games.

(Dej newer let pur Rudolf dżojn in eny rejndir gejms)

Then one foggy, Christmas Eve, santa came to say:

(den łan fogi Kristmes Iw, santa kejm tu sej)

‘’Rudolf with your nose so bright, won’t you guide my sleigh tonight?’’ ( Rudolf łyf jor nołs soł brajt, łont ju gajd maj slej tunajt)

Then all the reindeer loved him, as they shouted out with glee.

(den ol de rejndir lawd him es dej szałtyd ałt łyf gli)

‘’Rudolf, the red nosed reindeer you’ll go down the history’’

(Rudolf, de red nołzd rejndir, jul goł dał de historii)

New words: red nosed reindeer – czerwononosy renifer, shiny nose – błyszczący nos, laugh – smiać się, call names – przezywać, let – pozwalać, poor – biedny, join in dołączyć, games – gry, zabawy, foggy – mglisty, Christmas Eve – Wigilia, guide – przewodnik, sleigh – sanie, tonight – dzisiaj wieczorem

7.Santa Claus is coming to town – carol.

REF:  You better watch out, you better not cry, you better not pout, I’m telling you why!   ( ju beter łocz ałt, ju beter not kraj, ju beter not pałt, ajm teling ju łaj)

Santa Claus is coming to town (*3)  ( Santa Klałs is kaming tu tałn)

He’s making a list , he’s checkin’ it twice, he’s gonna find out who’s naughty or nice   (his mejking e list, his czeki nit tłajs, his gona fajnd ałt hus noti or najs)

Santa Claus is coming to town (*3)

He sees you,when you’re sleeping, he knows, when you’re awake,  ( hi sis ju łen jur sliping, hi nołs, łen jur ełejk)

He knows if you’ve been bad or good, you better be good for goodness sake  ( hi nołs if juw bin gud or bed , ju beter bi gud for gudnes sejk)

REF:

New words: You better watch out – lepiej uważaj, cry – płakać, pout – dąsać się, why – dlaczego, come to town – przyjechać do miasta, make a list – robić listę, checking – sprawdzać, twice – dwa razy, find out – dowiedzieć się, naughty – niegrzeczny, nice – miły, grzeczny, see – widzieć,sleeping – spać, awake – obudzony, bad – zły, good – dobry, be good – bądź dobry, grzeczny,

 

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL