Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

PAŹDZIERNIK

 

 • 2.10 – Wycieczka do Wieprza  spotkanie z psem ratownikiem    gr.: II i IV
 • 2.10 – Światowy Dzień Ptaków- odloty ptaków
 • 3.10 – Zajęcia sportowe na ORLIKU – gr. III i IV
 • 4.10 – Lekcje biblioteczne gr. IV
 • 6.10 – Lekcje biblioteczne gr. IV
 • 9.10 – Kino przedszkolaka w OCK gr. III
 • 12.10 – Teatrzyk w przedszkolu „ABC Dobrego Wychowania”
 • 16.10 – Światowy Dzień Chleba
 • 17.10- Lekcje biblioteczne gr. II
 • 17.10 – Wyjście na zamek na warsztaty „Konik, fryga…” gr. III
 • 18.10 – Wyjście na zamek na warsztaty
 •              „W krainie faraonów” gr. IV
 • 25.10 – Lekcje biblioteczne gr. III
 • 26.10-  Bajki i baśnie europejskie Polska – „ Bolek i Lolek”
 • 27.10– Spotkanie z leśnikiem
 • 30.10 – Fabryka kreatywności

 

Język angielski

Wrzesień

GR.1  SEPTEMBER  –  WRZESIEŃ


1.Hello Cheeky – song

Hello Cheeky , monkey, monkey, hello Cheeky , we love you.

Hello Cheeky, monkey, monkey, hello Cheeky, a kiss for you.

Hello (heloł) – cześć,  monkey (manki) – małpka, love (law) – kochać, kiss – pocałunek

2.Body parts – song.

Fingers, nose, tummy, toes , tummy, toes (*2)

And fingers and nose and tummy and toes,

Fingers,nose,tummy, toes, tummy, toes.

Fingers – palce u rąk, nose (nołs)- nos, tummy(tami)- brzuch, toes (tołs)- palce u stóp

3.Cheeky’s town – song

This is my town, Cheeky’s town, Cheeky’s town. Come to Cheeky’s town. Let’s have fun.

Hello Cheeky, Hello Tom, Hello Ellie, Hello Rory, Let’s have fun.

Town (tałn)- miasto, let’s have fun (lets hew fan)- pobawmy się

4.Numbers – liczby

One (łan)- 1,  two (tu)- 2 , three (fri) – 3, four (for)- 4, five (fajf)- 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR.2 SEPTEMBER  –  WRZESIEŃ

 


1.Hello Cheeky – song

Hello Cheeky , monkey, monkey, hello Cheeky , we love you.

Hello Cheeky, monkey, monkey, hello Cheeky, a Kiss for you.

Hello (heloł) – cześć,  monkey (manki) – małpka, love (law) – kochać, Kiss – pocałunek

2.Cheeky’s town – song

This is my town, Cheeky’s town, Cheeky’s town. Come to Cheeky’s town. Let’s have fun.

Hello Cheeky, Hello Tom, Hello Ellie, Hello Rory, Let’s have fun.

Town (tałn)- miasto, let’s have fun (lets hew fan)- pobawmy się, playground (plejgrałnd)- plac zabaw, slide (slajd) – zjeżdżalnia, swing (słing)- huśtawka,

3.Numbers – liczby

One (łan)- 1,  two (tu)- 2 , three (fri) – 3, four (for)- 4, five (fajf)- 5, six (siks)- 6, seven – 7, eight (ejt)- 8, nine (najn)- 9, ten – 10

4.The big and small – song.

Big tummy (*2), Pointing at you. (*2)

Small ears (*2), Listening to you. (*2),

Big eyes (*2), Looking at you. (*2),

Small toes (*2), Walking to you.(*2)

Big – duży, small (smol)- mały, point (pojnt) – pokazywać, listen (lisyn)- słuchać, look at (luk et) – patrzeć na, walk (łok) – spacerować, iść pieszo, ears (irs) – uszy, eyes (ajs)- oczy, fingers – palce u rąk, toes (tołs)- palce u stóp, nose (nołs)- nos,

5.My hands – song.

My hands (*2), My head (*2), My feet (*2), My body (*2)

Hands (hends)- ręce, dłonie,  head (hed)- głowa, feet (fit)- stopy,  body (bodi)- ciało

6.Colours (kolors)- kolory

yellow (jeloł)- żółty, red – czerwony, pink – różowy, blue (blu)- niebieski, green (grin)-zielony, orange (orendż)- pomarańczowy, purple (perpl)- fioletowy, grey (grej)- szary, brown (brałn)- brązowy, black (blek) – czarny, white (łajt)- biały, gold – złoty, silver – srebrny

7.Ho,ho,ho,he,he,hee – poem

Ho,ho,ho,he,he,hee, what a big nose! Look at me!

(ho,ho,ho,hi,hi,hi, łot e big nołs , luk et mi)

Ho,ho,ho,he,he,hee , what big fingers! Look at me!

(ho,ho,ho,hi,hi,hi, łot big fingers, luk et mi)

Ho,ho,ho,he,he,hee, what big toes! Look at me!

(ho,ho,ho, hi,hi,hi, łot big tołs , luk et mi)

Ho,ho,ho, he,he,hee, what a big tummy! Look at me!

(ho,ho,ho, hi, hi, hi, łot e big tami, luk et mi)

New words: look at me – popatrz na mnie

8.Cheeky Monkey has one nose – poem.

Cheeky Monkey has one nose (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes łan nołs, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

Cheeky Monkey has two eyes (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes tu ajs, goł cziki, goł, bum, bum, bum )

Cheeky monkey has one tummy (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes łan tami, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

Cheeky Monkey has two ears (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki Manki hes tu irs, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

Cheeky Monkey has one head (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes łan hed, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

Cheeky monkey has two legs (*2), go cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes tu legs, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

New words: has – ma, one nose – jeden nosek, go – idz, two eyes – dwa oczka, one tummy – jeden brzuszek, two ears – dwa uszka, one head – jedna główka, two legs – dwie nóżki

9.Move your body – song.

Move your body (*2), I look funny! So do you! (muw jor badi, aj luk fani, soł du ju)

Hide your fingers, point to your nose, (hajd jor fingers, pojnt tu jor nołs)

Pat your tummy, touch your toes ( pat jor tami, tacz jor tołs)

Point to your ears, point to your eyes ( pojnt tu jor irs, pojnt tu jor ajs)

Move your body(*2), I look funny, so do you! ( muw jor badi, aj luk fani, soł du ju)

New words: move your body – poruszaj swoim ciałem, I look funny – wyglądam śmiesznie, so do you – ty też, hide – schowaj, touch – dotknij, point – pokaż, pat – klepnij,

 

 

 

 

 

 

 


GR.3 SEPTEMBER  –  WRZESIEŃ 

1.Hello Mickey – song.

Hello (*6), Hello to you. (*2)

Hello (heloł) – cześć,

2.Goodbye Mickey – song.

Goodbye (*6), Goodbye everyone .(*2)

Goodbye (gudbaj)- do widzenia,  everyone ( ewriłan)- wszyscy

3.Basic questions – podstawowe pytania.

What’ s your name? (łots jor nejm)- jak masz na imię? ,  My name is … (maj nejm is ) – mam na imię…,

How old are you? (hał old ar ju)- ile masz lat?,  I am five. (aj Em fajf) – mam 5 lat

Where are you from? (łer ar ju from) – skąd jesteś? ,  I am from Poland. – Jestem z Polski.

How are you? (hał ar ju) – jak się masz? ,  I am fine, thank you. (aj Em fajn, fenkju) – dziękuję, mam się dobrze

4.My body – song.

My hands (*2),  My head (*2), My feet (*2), My body (*2)

Clap your hands ( klap jor hends),  Touch your head ( tacz jor hed),

Stamp your feet (Stamp jor fit), Move your body ( muw jor badi)

Hands (hends) – ręce, dłonie,  head (hed) – głowa,  feet (fit)- stopy,  body  (badi)- ciało,  clap your hands (klap jor hends)- klaśnij w dłonie,  touch your head ( tacz jor hed)- dotknij głowy,  Stamp your feet ( Stamp jor fit) – tupnij nogami,  move your body  ( muw jor badi)-  poruszaj swoim ciałem

 1. colours – kolory

white (łajt)- biały, yellow (jeloł)- żółty, orange ( orendż)- pomarańczowy, pink – różowy, red – czerwony, purple ( perpl)- fioletowy, blue (blu)- niebieski, green (grin)- zielony, brown (brałn)- brązowy, black (blek) – czarny, silver – srebrny, gold – złoty

6.Days of the week ( dejs of de łik)- dni tygodnia

Monday ( mandej) – poniedziałek,  Tuesday ( tjuzdej) – wtorek,  Wednesday (łenzdej)- środa,  Thursday  ( ferzdej)- czwartek,  Friday ( frajdej)- piątek,  Saturday ( saturdej)- sobota,  Sunday  ( sandej)- niedziela

7..Seven days – song.

Seven days (*2), seven days are in a week , Sunday , Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.  (*2)

8.numbers (nambers)- cyfry

1- one (łan), 2-two (tu), 3- three (fri), 4- four (for), 5- five (fajf), 6- six (siks), 7 –seven (sewn), 8- eight (ejt), 9- nine (najn), 10- ten (ten)

9.Monsters – potwory

Betty met a yeti in the mountains of Tibet (Beti met e jeti in de montajns of Tibet)

She cooked him some spaghetti and she baked him a baguette (szi kukt him sam spageti end szi bejkt him e bagiet)

And when the food was ready and all the dishes set (end łen de fud łos redi end ol de diszys set)

Yeti swallowed Betty, and said ‘ mmm, the best one yet’ (jeti słolołd Beti end sed, mmm, de best łan jet)

New words:Betty met a yeti – Betty spotkała yeti, in the mountains of Tibet – w górach w Tybecie, she cooked him some spaghetti – ugotowała mu spaghetti, and she baked him a baguette – i upiekła mu bagietkę, and when the food was ready – i kiedy jedzenie było gotowe, and all the dishes set – i wszystkie naczynia porozkładane, Yeti swallowed Betty – Yeti połknął Betti, and said – i powiedział, the best one yet – w końcu najlepsze

10.Basic commands: podstawowe komendy

Clap your hands (klap jor hends)- klaśnij w dłonie, move your body (muw jor badi) – poruszaj ciałem, stamp your feet (stamp jor fit) – tupnij nogami, touch your head (tacz jor hed)- dotknij głowy

 


 

 

 

GR.4 SEPTEMBER  –  WRZESIEŃ


1.Hello Mickey – song.

Hello (*6), Hello to you. (*2)

Hello (heloł) – cześć,

2.Goodbye Mickey – song.

Goodbye (*6), Goodbye everyone .(*2)

Goodbye (gudbaj)- do widzenia,  everyone ( ewriłan)- wszyscy

3.Basic questions – podstawowe pytania.

What’ s your name? (łots jor nejm)- jak masz na imię? ,  My name is … (maj nejm is ) – mam na imię…,

How old are you? (hał old ar ju)- ile masz lat?,  I am five. (aj Em fajf) – mam 5 lat

Where are you from? (łer ar ju from) – skąd jesteś? ,  I am from Poland. – Jestem z Polski.

How are you? (hał ar ju) – jak się masz? ,  I am fine, thank you. (aj Em fajn, fenkju) – dziękuję, mam się dobrze

4.My body – song.

My hands (*2),  My head (*2), My feet (*2), My body (*2)

Clap your hands ( klap jor hends),  Touch your head ( tacz jor hed),

Stamp your feet (Stamp jor fit), Move your body ( muw jor badi)

Hands (hends) – ręce, dłonie,  head (hed) – głowa,  feet (fit)- stopy,  body  (badi)- ciało,  clap your hands (klap jor hends)- klaśnij w dłonie,  touch your head ( tacz jor hed)- dotknij głowy,  Stamp your feet ( Stamp jor fit) – tupnij nogami,  move your body  ( muw jor badi)-  poruszaj swoim ciałem

 1. colours – kolory

white (łajt)- biały, yellow (jeloł)- żółty, orange ( orendż)- pomarańczowy, pink – różowy, red – czerwony, purple ( perpl)- fioletowy, blue (blu)- niebieski, green (grin)- zielony, brown (brałn)- brązowy, black (blek) – czarny, silver – srebrny, gold – złoty

6.Colours – poem

Orange is a carrot, yellow is a pear ( orendż is e karot, jeloł is e per)

Green is the grass, and brown is a bear ( grin is de gras end brałn is de ber)

Purple is a plum, blue is the sky (perpl is e plam, blu is de skaj)

Black is a witch’s hat, and red is cherry pie. (blek is łiczys hat end red is szery paj)

New words:carrot – marchewka, pear – gruszka, grass – trawa, bear – misiu, plum – śliwka, sky – niebo, witch – czarownica, hat – kapelusz, cherry pie – placek wiśniowy

7.Days of the week ( dejs of de łik)- dni tygodnia

Monday ( mandej) – poniedziałek,  Tuesday ( tjuzdej) – wtorek,  Wednesday (łenzdej)- środa,  Thursday  ( ferzdej)- czwartek,  Friday ( frajdej)- piątek,  Saturday ( saturdej)- sobota,  Sunday  ( sandej)- niedziela

8..Seven days – song.

Seven days (*2), seven days are in a week , Sunday , Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.  (*2)

9.numbers (nambers)- cyfry

1- one (łan), 2-two (tu), 3- three (fri), 4- four (for), 5- five (fajf), 6- six (siks), 7 –seven (sewn), 8- eight (ejt), 9- nine (najn), 10- ten (ten)

10.Monsters – potwory

Betty met a yeti in the mountains of Tibet (Beti met e jeti in de montajns of Tibet)

She cooked him some spaghetti and she baked him a baguette (szi kukt him sam spageti end szi bejkt him e bagiet)

And when the food was ready and all the dishes set (end łen de fud łos redi end ol de diszys set)

Yeti swallowed Betty, and said ‘ mmm, the best one yet’ (jeti słolołd Beti end sed, mmm, de best łan jet)

New words:Betty met a yeti – Betty spotkała yeti, in the mountains of Tibet – w górach w Tybecie, she cooked him some spaghetti – ugotowała mu spaghetti, and she baked him a baguette – i upiekła mu bagietkę, and when the food was ready – i kiedy jedzenie było gotowe, and all the dishes set – i wszystkie naczynia porozkładane, Yeti swallowed Betty – Yeti połknął Betti, and said – i powiedział, the best one yet – w końcu najlepsze

11.Basic commands: podstawowe komendy

Clap your hands (klap jor hends)- klaśnij w dłonie, move your body (muw jor badi) – poruszaj ciałem, stamp your feet (stamp jor fit) – tupnij nogami, touch your head (tacz jor hed)- dotknij głowy

12.The alphabet song – alfabet

A (ej), B (bi), C (si), D (di), E (i), F(ef), G (dżi), H (ejcz), I (aj), J(dżej), K(Kej), L (el), M(em), N (en), O (oł) , P(pi), Q (KJU), R (ar), S (es), T (ti) , U (ju), V (wi), W (dablju), X (eks), Y (łaj ) , Z (zi), next time (nekst tajm), won’t you sing with me? ( łont ju sing łyf mi)

 1. The alphabet poem

ABCDEFG sing the alphabet song with me

( ej bi si di i ef dżi sing de alfabet song łyf mi)

HIJKLMNO clap your hands and say hello

(Ejcz aj dżej kej el em en oł klap jor hends end sej heloł)

PQRSTUV sing the alphabet song with me

(pi kju ar es ti ju wi sing de alfabet song łyf mi)

WXYZ turn around and touch your head.

(dablju eks łaj zet tern erałnd end tacz jor hed)

New words: sing the song – zaśpiewaj piosenkę, with me – ze mną, say hello- powiedz cześć, turn around – obruć się,

14.The monster – poem.

I thought I saw a monster , ( aj fot aj soł e monster),

Underneath my bed, his tongue was yellow, and his eyes were red.

(andernif maj bed, his tang łos jeloł, end his ajs łer red)

I thought I saw a monster ,

His face was purple, and he had pink hair.

(his fejs łos perpl, end hi hed pink her)

I thought I saw a monster,

His legs were orange, and his teeth were white.

(his legs łer orendż, end his tif łer łajt)

I thought I saw a monster,

But don’t tell my mother, She’ll be scared, you see.

(bat dont tel maj mader, szil bi skerd, ju si)

New words:I thought – myślałem, I saw a monster – widziałem potwora, underneath my bed – pod moim łóżkiem, his tongue was yellow – jego język był żółty, his eyes were red – jego oczy były czerwone, his face was purple – jego twarz była fioletowa, he had pink hair – miał różowe włosy, his legs were orange – jego nogi były pomarańczowe, his teeth were white – jego zęby były białe, but – ale, don’t tell mother – nie mów mamie, she’ll be scared – będzie przestraszona, you see – wiesz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL