Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

GRUDZIEŃ

 • 4.12 – Wycieczka gr. II Fabryka św. Mikołaja -KLOCKOLAND
 • 6.12- Wizyta Św. Mikołaja w naszym przedszkolu
 • 6.12 – Głośne czytanie dzieciom literatury przez Rodziców
 • 11.12– Wizyta gr. IV w Szkole Podstawowej nr 2
 • 12.12– Bajki i baśnie europejskie Finlandia – „ Muminki”
 • 14.12– Zajęcia otwarte gr. II „ Święta tuz, tuż…”
 • 14.12 – Lekcja biblioteczna grupa III
 • 15.12 – Warsztaty na zamku  Sianko pod obrusem grupa IV
 • 18.12 – Kino przedszkolaka grupa III
 • 20.12– Wigilijka  przedszkolna
 • 21.12 – Pierwszy DZIEŃ ZIMY –  ubieramy się w kolorach – biały i srebrny

Język angielski

Październik

OCTOBER  –  PAZDZIERNIK  gr.1


1.Numbers – liczby

One (łan)- 1,  two (tu)- 2 , three (fri) – 3, four (for)- 4, five (fajf)- 5, six (siks)- 6, seven – 7, eight (ejt)- 8, nine (najn)- 9, ten – 10

2.The big and small – song.

Big tummy (*2), Pointing at you. (*2)

Small ears (*2), Listening to you. (*2),

Big eyes (*2), Looking at you. (*2),

Small toes (*2), Walking to you.(*2)

Big – duży, small (smol)- mały, point (pojnt) – pokazywać, listen (lisyn)- słuchać, look at (luk et) – patrzeć na, walk (łok) – spacerować, iść pieszo, ears (irs) – uszy, eyes (ajs)- oczy, fingers – palce u rąk, toes (tołs)- palce u stóp, nose (nołs)- nos,

3.Colours (kolors)- kolory

yellow (jeloł)- żółty, red – czerwony, pink – różowy, blue (blu)- niebieski, green (grin)-zielony, orange (orendż)- pomarańczowy

4.Ho,ho,ho,he,he,hee – poem

Ho,ho,ho,he,he,hee, what a big nose! Look at me!

(ho,ho,ho,hi,hi,hi, łot e big nołs , luk et mi)

Ho,ho,ho,he,he,hee , what big fingers! Look at me!

(ho,ho,ho,hi,hi,hi, łot big fingers, luk et mi)

Ho,ho,ho,he,he,hee, what big toes! Look at me!

(ho,ho,ho, hi,hi,hi, łot big tołs , luk et mi)

Ho,ho,ho, he,he,hee, what a big tummy! Look at me!

(ho,ho,ho, hi, hi, hi, łot e big tami, luk et mi)

New words: look at me – popatrz na mnie

5.Cheeky Monkey has one nose – poem.

Cheeky Monkey has one nose (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes łan nołs, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

Cheeky Monkey has two eyes (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes tu ajs, goł cziki, goł, bum, bum, bum )

Cheeky monkey has one tummy (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes łan tami, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

Cheeky Monkey has two ears (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki Manki hes tu irs, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

Cheeky Monkey has one head (*2), go Cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes łan hed, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

Cheeky monkey has two legs (*2), go cheeky, go, bum, bum, bum

(Cziki manki hes tu legs, goł cziki, goł, bum, bum, bum)

New words: has – ma, one nose – jeden nosek, go – idz, two eyes – dwa oczka, one tummy – jeden brzuszek, two ears – dwa uszka, one head – jedna główka, two legs – dwie nóżki

6.Cheeky’s jungle gym 1- song

Stand up, one, two, three (stend ap, łan ,tu, fri)

Turn around, one, two, three (tern erałnd, łan, tu, fri)

Clap your hands, one, two, three (klap jor hends, łan, tu, fri)

Touch your fingers, touch your nose, touch your tummy, touch your toes

(tacz jor fingers, tacz jor nołs, tacz jor tami, tacz jor tołs)

Make a circle, sit down, sleep, one, two, three.

(mejk e serkl , sit dałn, slip, łan, tu, fri)

New words: stand up – wstań, turn around – obruć się, clap your hands – klaśnij w dłonie, touch – dotknij, make a circle – zróbcie koło, sit down – usiądź, sleep – śpij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBER  –  PAZDZIERNIK  gr.21.Family – rodzina, mummy (mami) – mamusia, daddy (dedi)-  tatuś, sister – siostra, brother (brader) – brat, baby (bejbi) – dzidziuś

2.Close your eyes – song

Close your eyes, who is this? (klołz jor ajs, hu is dys)

It’s your daddy, blow a kiss. ( its jor dedi, bloł e kis)

Close your eyes, who is this?

It’s your mummy, blow a kiss.

Close your eyes, who is this?

It’s your sister, blow a kiss.

Close your eyes, who is this?

It’s your brother, blow a kiss.

New words: close your eyes – zamknij oczy, who is this – kto to jest?, blow a kiss – poślij buziaka

3.Clap and be happy – song.

Clap, clap, clap, Let’s be happy. (klap, klap, klap, lets bi hepi )

Brothers and sisters, mummy and daddy.( braders end sisters, mami end dedi)

Jump, jump, jump, Let’s be happy ( dżamp, dżamp, dżamp, lets bi hepi)

Brothers and sisters, mummy and daddy.

Dance, dance, dance, Let’s be happy. (dens, dens, dens, lets bi hepi)

Brothers and sisters, mummy and daddy.

New words:clap – klaśnij, let’s be happy – bądźmy szczęśliwi, jump – skakać, dance – tańczyć

4.Three small lions – song

One small lion goes out to play (łan smol lajon gołs ałt tu plej)

Happy, happy, happy day. Sister, sister, let’s have fun.

(hapi, hapi, hapi, dej, sister, sister, lets hew fan)

Come and play, come, come, come. (kam end plej, kam, kam, kam.)

Two small lions go out to play, happy, happy, happy day.

Brother, brother, let’s have fun, come and play, come, come, come.

Three small lions go out to play, happy, happy, happy day.

Granny, granny, let’s have fun, come and play, come, come, come.

New words: small lion – mały lew, go out – wyjść z domu, play – bawić się, have fun – dobrze się bawić, granny – babunia,

5.I’m cold – story

Cold – zimno, hot – gorąco, jumper (dżamper) – bluza, coat (kołt) – płaszcz, hat – czapka, scarf (skarf)- szalik,wind (łind)- wiatr, rain (rejn)- deszcz, wind is blowing (łind is blołing) – wieje wiatr, it is raining (it is rejning) –pada deszcz, slide (slajd)- zjeżdżalnia, swing (słing )- huśtawka, put on – ubrać ubranie, take off (tejk of) zdjąć ubranie, quick (kłik) – szybko, it’s getting cold – robi się zimno, T- shirt ( ti szert) – podkoszulek, shorts (szorts)- krótkie spodenki, I’m hot – jest mi gorąco, I’m cold – jest mi zimno

6.Getting dressed – song

I put my jumper on, one, two, three (aj put maj dżamper on, łan, tu, fri)

I’m ready! Let’s play! (ajm redi, lets plej)

I put my coat on, one, two, three, I’m ready! Let’s play!

I put my hat on, one, two, three, I’m ready! Let’s play!

I put my scarf on, one, two, three, I’m ready! Let’s play!

7.The hot and cold song.

I’m cold, cold, cold, I put my jumper on (ajm kold, kold, kold, aj put maj dżamper on)

I’m cold, cold, cold, I put my coat on, I’m cold, cold, cold.  (ajm kold, kold, kold, aj put maj kołt on, ajm kold, kold, kold)

I’m hot, hot, hot, I put my T- shirt on,  I’m hot, hot, hot (ajm hot, hot, hot, aj put maj ti szert on , ajm hot, hot, hot)

I’m hot, hot, hot, I put my shorts on, I’m hot , hot, hot. (ajm hot, hot, hot, aj put maj szorts on, ajm hot, hot, hot)

 

 

 

 

 

OCTOBER  –  PAZDZIERNIK  gr.3


 

 

1.My family – moja rodzina.

Mum – mama, dad – tata, sister – siostra, brother (brader) – brat , baby (bejbi) dzidziuś, grandma – babcia, grandpa – dziadek,

2.My family – song.

My mum, my dad, my sisters and my brother (*2) (maj mam, maj ded, maj sisters end maj brader )

This is my family. (*2) (dys is maj famili )

3.My family – basic questions.

-What is mummy doing? ( łot is mami duing) – co robi mama?

Mummy is eating a sandwich. (mami is iting e sandłicz)- mama je kanapkę

Mummy is cooking. (mami is kuking) – mama gotuje

-What is daddy doing? (łot is dedi duing) – co robi tata?

Daddy is playing basketball. (dedi is plejing basketbol) – tata gra w koszykówkę

Daddy is washing the car. (dedi is łoszing de kar) – tata myje auto

-What is sister doing? (łot is sister duing) – co robi siostra?

Sister is throwing a bottle. (sister is trołing e batl) – siostra wyrzuca butelkę

Sister is picking up flowers. (sister is piking ap flałers) – siostra zrywa kwiatki

Sister is playing dolls. (sister is plejing dols) – siostra bawi się lalkami

-What is brother doing? (łot is brader duing)- co robi brat?

Brother is playing table tenis. (brader is plejing tejbl tenis) – brat gra w tenisa.

Brother is helping daddy. (brader is helping dedi)- brat pomaga tacie

-What is grandma doing? (łot is grandma duing)- co robi babcia?

Grandma is reading a book. (grandma is riding e buk)- babcia czyta książkę

Grandma is baking a cake. (grandma is bejking e kejk) – babcia piecze ciasto

-What is grandpa doing? (łot is grandpa duing) – co robi dziadek?

Grandpa is sleeping. (grandpa is sliping) – dziadek śpi.

4.Family – poem

Families are people, who care about you (familis ar pipul hu ker ebałt ju)

My family is special, your family is too. (maj famili is speszjal, jor famili is tu)

Mothers and fathers, and sisters and brothers, (maders end faders, end sisters end braders)

Grandmas and grandpas, and so many others. (grandmas end grandpas, end soł meni aders)

One family is big, while another is small (łan famili is big, łajl enader is smol)

Some families have children, and some, none at all. ( sam familis hew czildren, end sam non et ol)

When we’re together, or far, far apart (łen łir tugeder, or far, far epart)

The people I love , fill the map of my heart. ( de pipul aj low, fil de map of maj hart)

New words: people – ludzie, who care about you – którzy dbają o ciebie, special – specjalny, too – też, and so many others – i wielu innych, big – duży, small – mały, while – podczas gdy, some – niektóre, have – mają, children – dzieci, at all – wcale, when we’re together – kiedy jesteśmy razem, far – daleko, love – kochać, fill the map – wypełniją mapę, heart – serce

5.Fish and chips – story.

This is Ron Rabbit. – To jest Królik Ron. ; He has a job. ( hi hes e dżob ) – on ma pracę. ; He works in a restaurant. (hi łorks in e restałrant) – on pracuje w restauracji;  fish (fisz)- ryba, chips (czips)- frytki, coffee (kofi) – kawa, chocolate (czaklit) – czekolada, water (łoter) – woda, salad – sałatka, wet (łet) – mokry, too hot (tu hot) – za gorący, too cold (tu kold) – za zimny, not hot – nie ciepły, cut (kat) – ciąć, fill up (fil ap ) – napełnij, the cup (de kap) – filiżanka, too fat – za tłusty, too small – za mały, too big – za duży, the bill (de bil) – rachunek , The bill, please. ( de bil plis)- poproszę o rachunek

6.LETTERS  –  LITERKI

A (ej)- A

Apple (apl)- jabłko, ant – mrówka, arm – ręka, ramię, alligator (aligejtor)- aligator, axe (aks)- siekierka

B (bi) – B

Bed – łóżko,  ball (bol) – piłka,  banana – banan,  bee (bi)- pszczoła, book (buk)- książka

C (si) – C

Cow (kał)- krowa, camel (kamel)- wielbłąd,  cat (ket)- kot , car (kar )- auto, chocolate (czaklit)- czekolada

D (di) – D

Dog – pies,  doll – lalka, duck (dak)- kaczka, daisy (dejzi) – stokrotka

 1. Don’t worry, be happy. – song by Bobby Mc Ferrin

Here’s a little song I wrote   (hirs e litl song aj wrołt)

You might want to sing it note for note  (ju majt łont tu sing it nołt for nołt)

Don’t worry, be happy. (dont łori , bi hepi)

In every life, we have some trouble  ( in ewri lajf, łi hew sam trabl)

When you worry, you make it double.  ( łen ju łori, ju mejk it dabl)

Don’t worry, be happy. (*2)  (dont łori, bi hepi)

New words: a little song – mała, krótka piosenka, here’s – oto jest, I wrote – napisałem, want – chcieć, sing – śpiewać, don’t worry – nie martw się, be happy – bądź szczęśliwy, life – życie, we have some trouble – mamy kłopoty, double – podwajać

8.Michał Szpak – Colour of your life.

When loneliness is knocking on your door  (łen lonlines is noking on jor dor)

Everything you loved , just disappears  (ewryfyng ju lowd, dżast dizapirs)

And when you feel that everything is lost  (end łen ju fil det ewryfyng is lost)

You need to know , there’s no life without tears. ( ju nid tu noł, ders noł lajf łyfałt tirs )

REF:oh oh oh oh , tell me black or white  ( tel mi blek or łajt)

What colour is your life? Oh oh oh oh ( łot kolor is jor lajf)

Try to ask your heart, who you really are.  (traj tu ask jor hart, hu ju rili ar )

 

No one is forever beautiful and young ( nołłan is forewer bjutiful end jang)

Everything you know just disappears  (ewryfyng ju noł dżast dizapirs)

Fame and gold are nothing, you can be sure. (fejm end gold ar nafyng juk en bi szur)

When there is no love in your heart  (łen ders noł law in jor hart)

The choice is yours, who you really want to be ( de czojs is jors, hu ju rili łont tu bi)

Don’t be afraid of your destiny  (dont bi efrejd of jor destini)

So when you feel that everything is lost  (soł łen ju fil det ewryfyng is lost)

You need to know there’s no life without fear (ju nid tu noł, ders noł lajf łyfałt fir)

REF:

Everyday we must fight with the wind ( ewrydej łi mast fajt łyf de łind )

We have to live, all those things are just empty desire (łi hew tu liw, ol dołz fyngs ar dżast empti dizajer)

Cause there’s no smoke without fire. (koz ders noł smołk łyfałt fajer)

REF(*2)

New words: loneliness – samotność, knocking on your door – puka do twoich drzwi, everything you loved – wszystko co kochałeś, disappears – znika, feel – czuć, lost – stracone, you need to know – musisz wiedzieć, life – życie, without tears – bez łez, what colour is ? – jakiego koloru jest? Try to ask – spróbuj zapytać , heart- serce, forever – na zawsze, beautiful – piękny, young – młody, know – znać, wiedzieć, fame – sława, gold – złoto, sure – pewny, choice – wybór, don’t be afraid – nie bój się, destiny – przeznaczenie, fear -strach

 


 

 

 

OCTOBER  –  PAZDZIERNIK  gr.4


1.My family – moja rodzina.

Mum – mama, dad – tata, sister – siostra, brother (brader) – brat , baby (bejbi) dzidziuś, grandma – babcia, grandpa – dziadek,

2.My family – song.

My mum, my dad, my sisters and my brother (*2) (maj mam, maj ded, maj sisters end maj brader )

This is my family. (*2) (dys is maj famili )

3.My family – basic questions.

-What is mummy doing? ( łot is mami duing) – co robi mama?

Mummy is eating a sandwich. (mami is iting e sandłicz)- mama je kanapkę

Mummy is cooking. (mami is kuking) – mama gotuje

-What is daddy doing? (łot is dedi duing) – co robi tata?

Daddy is playing basketball. (dedi is plejing basketbol) – tata gra w koszykówkę

Daddy is washing the car. (dedi is łoszing de kar) – tata myje auto

-What is sister doing? (łot is sister duing) – co robi siostra?

Sister is throwing a bottle. (sister is trołing e batl) – siostra wyrzuca butelkę

Sister is picking up flowers. (sister is piking ap flałers) – siostra zrywa kwiatki

Sister is playing dolls. (sister is plejing dols) – siostra bawi się lalkami

-What is brother doing? (łot is brader duing)- co robi brat?

Brother is playing table tenis. (brader is plejing tejbl tenis) – brat gra w tenisa.

Brother is helping daddy. (brader is helping dedi)- brat pomaga tacie

-What is grandma doing? (łot is grandma duing)- co robi babcia?

Grandma is reading a book. (grandma is riding e buk)- babcia czyta książkę

Grandma is baking a cake. (grandma is bejking e kejk) – babcia piecze ciasto

-What is grandpa doing? (łot is grandpa duing) – co robi dziadek?

Grandpa is sleeping. (grandpa is sliping) – dziadek śpi.

4.Family – poem

Families are people, who care about you (familis ar pipul hu ker ebałt ju)

My family is special, your family is too. (maj famili is speszjal, jor famili is tu)

Mothers and fathers, and sisters and brothers, (maders end faders, end sisters end braders)

Grandmas and grandpas, and so many others. (grandmas end grandpas, end soł meni aders)

One family is big, while another is small (łan famili is big, łajl enader is smol)

Some families have children, and some, none at all. ( sam familis hew czildren, end sam non et ol)

When we’re together, or far, far apart (łen łir tugeder, or far, far epart)

The people I love , fill the map of my heart. ( de pipul aj low, fil de map of maj hart)

New words: people – ludzie, who care about you – którzy dbają o ciebie, special – specjalny, too – też, and so many others – i wielu innych, big – duży, small – mały, while – podczas gdy, some – niektóre, have – mają, children – dzieci, at all – wcale, when we’re together – kiedy jesteśmy razem, far – daleko, love – kochać, fill the map – wypełniją mapę, heart – serce

5.Fish and chips – story.

This is Ron Rabbit. – To jest Królik Ron. ; He has a job. ( hi hes e dżob ) – on ma pracę. ; He works in a restaurant. (hi łorks in e restałrant) – on pracuje w restauracji;  fish (fisz)- ryba, chips (czips)- frytki, coffee (kofi) – kawa, chocolate (czaklit) – czekolada, water (łoter) – woda, salad – sałatka, wet (łet) – mokry, too hot (tu hot) – za gorący, too cold (tu kold) – za zimny, not hot – nie ciepły, cut (kat) – ciąć, fill up (fil ap ) – napełnij, the cup (de kap) – filiżanka, too fat – za tłusty, too small – za mały, too big – za duży, the bill (de bil) – rachunek , The bill, please. ( de bil plis)- poproszę o rachunek

6.LETTERS  –  LITERKI

A (ej)- A

Apple (apl)- jabłko, ant – mrówka, arm – ręka, ramię, alligator (aligejtor)- aligator, axe (aks)- siekierka

B (bi) – B

Bed – łóżko,  ball (bol) – piłka,  banana – banan,  bee (bi)- pszczoła, book (buk)- książka

C (si) – C

Cow (kał)- krowa, camel (kamel)- wielbłąd,  cat (ket)- kot , car (kar )- auto, chocolate (czaklit)- czekolada

D (di) – D

Dog – pies,  doll – lalka, duck (dak)- kaczka, daisy (dejzi) – stokrotka

 1. Don’t worry, be happy. – song by Bobby Mc Ferrin

Here’s a little song I wrote   (hirs e litl song aj wrołt)

You might want to sing it note for note  (ju majt łont tu sing it nołt for nołt)

Don’t worry, be happy. (dont łori , bi hepi)

In every life, we have some trouble  ( in ewri lajf, łi hew sam trabl)

When you worry, you make it double.  ( łen ju łori, ju mejk it dabl)

Don’t worry, be happy. (*2)  (dont łori, bi hepi)

New words: a little song – mała, krótka piosenka, here’s – oto jest, I wrote – napisałem, want – chcieć, sing – śpiewać, don’t worry – nie martw się, be happy – bądź szczęśliwy, life – życie, we have some trouble – mamy kłopoty, double – podwajać

8.Michał Szpak – Colour of your life.

When loneliness is knocking on your door  (łen lonlines is noking on jor dor)

Everything you loved , just disappears  (ewryfyng ju lowd, dżast dizapirs)

And when you feel that everything is lost  (end łen ju fil det ewryfyng is lost)

You need to know , there’s no life without tears. ( ju nid tu noł, ders noł lajf łyfałt tirs )

REF:oh oh oh oh , tell me black or white  ( tel mi blek or łajt)

What colour is your life? Oh oh oh oh ( łot kolor is jor lajf)

Try to ask your heart, who you really are.  (traj tu ask jor hart, hu ju rili ar )

 

No one is forever beautiful and young ( nołłan is forewer bjutiful end jang)

Everything you know just disappears  (ewryfyng ju noł dżast dizapirs)

Fame and gold are nothing, you can be sure. (fejm end gold ar nafyng juk en bi szur)

When there is no love in your heart  (łen ders noł law in jor hart)

The choice is yours, who you really want to be ( de czojs is jors, hu ju rili łont tu bi)

Don’t be afraid of your destiny  (dont bi efrejd of jor destini)

So when you feel that everything is lost  (soł łen ju fil det ewryfyng is lost)

You need to know there’s no life without fear (ju nid tu noł, ders noł lajf łyfałt fir)

REF:

Everyday we must fight with the wind ( ewrydej łi mast fajt łyf de łind )

We have to live, all those things are just empty desire (łi hew tu liw, ol dołz fyngs ar dżast empti dizajer)

Cause there’s no smoke without fire. (koz ders noł smołk łyfałt fajer)

REF(*2)

New words: loneliness – samotność, knocking on your door – puka do twoich drzwi, everything you loved – wszystko co kochałeś, disappears – znika, feel – czuć, lost – stracone, you need to know – musisz wiedzieć, life – życie, without tears – bez łez, what colour is ? – jakiego koloru jest? Try to ask – spróbuj zapytać , heart- serce, forever – na zawsze, beautiful – piękny, young – młody, know – znać, wiedzieć, fame – sława, gold – złoto, sure – pewny, choice – wybór, don’t be afraid – nie bój się, destiny – przeznaczenie, fear -strach

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL