Statut Przedszkola

Spis treści:

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola

ROZDZIAŁ III Organy przedszkola

ROZDZIAŁ IV Organizacja Przedszkola

ROZDZIAŁ V Wychowankowie Przedszkola

ROZDZIAŁ VI Rodzice

ROZDZIAŁ VII Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe

Treść statutu przedszkola do pobrania w załączniku Pobierz

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL