Dla rodziców

Procedura postępowania w chwili zagrożenia zdrowia i życia dziecka

  1. Udzielenie pierwszej pomocy dziecku.
  2. Kontakt telefoniczny z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
  3. W razie braku możliwości kontaktu z opiekunem lub rodzicem, podjęcie dalszych niezbędnych zabiegów.

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL