Dla rodziców

Procedura postępowania w chwili nieodebrania dziecka z przedszkola

  1. Kontakt telefoniczny z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
  2. Oczekiwanie z dzieckiem na terenie przedszkola na przyjście rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka.
  3. W razie braku możliwości kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym do godz. 17.30 nauczyciel wykonuje telefon na najbliższy Komisariat Policji i powiadamia go o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.
  4. Pokrycie kosztów sprawowania dodatkowej opieki w przedszkolu zgodnie z § 6 pkt. 2 umowy o świadczenia usług w Niepublicznym „Tęczowym przedszkolu” w Oświęcimiu.

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL