Kalendarium wydarzeń na bieżący miesiąc

CZERWIEC

 • 01.06. – Dzień Dziecka
 • 02.06. – Olimpiada sportowa na MOSIR gr. IV
 • 06.06.- Wyjście do Parku Family Fun gr. I
 • 06.06.- Występ reprezentacji z gr. IV w OCK z okazji 20-stolecia UTW
 • 08.06.- Teatrzyk na terenie przedszkola
 • 09.06.- PIKNIK RODZINNY
 • 14.06.- Wycieczka na warsztaty edukacyjne do Muzeum Sukiennice Kraków gr. III i IV
 • 14.06.- Lekcje biblioteczne gr. II
 • 20.06.- Lekcje biblioteczne gr. IV
 • 22.06. – Pożegnanie straszaków
 • 29.09.- Z biegiem Wisły – Gdańsk

 

 

Dla rodziców

Procedura postępowania w chwili nieodebrania dziecka z przedszkola

 1. Kontakt telefoniczny z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
 2. Oczekiwanie z dzieckiem na terenie przedszkola na przyjście rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka.
 3. W razie braku możliwości kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym do godz. 17.30 nauczyciel wykonuje telefon na najbliższy Komisariat Policji i powiadamia go o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.
 4. Pokrycie kosztów sprawowania dodatkowej opieki w przedszkolu zgodnie z § 6 pkt. 2 umowy o świadczenia usług w Niepublicznym „Tęczowym przedszkolu” w Oświęcimiu.

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL