Dla rodziców

Dobre rady na dobry start w przedszkolu

16 sierpnia 2017

Nie przeciągaj pożegnania; pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź; Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć jeden raz, będzie wiedziało, że łzami […]
» Czytaj dalej »

Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

28 kwietnia 2017

PROCEDURA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W NIEPUBLICZNYM „TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU”  NR 1  Z DNIA 21.03.2017 R. W OŚWIĘCIMIU Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. […]
» Czytaj dalej »

Procedura postępowania w chwili zagrożenia zdrowia i życia dziecka

11 września 2016

Udzielenie pierwszej pomocy dziecku. Kontakt telefoniczny z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. W razie braku możliwości kontaktu z opiekunem lub rodzicem, podjęcie dalszych niezbędnych zabiegów.

Procedura postępowania w chwili nieodebrania dziecka z przedszkola

11 września 2016

Kontakt telefoniczny z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Oczekiwanie z dzieckiem na terenie przedszkola na przyjście rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka. W razie braku […]
» Czytaj dalej »

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

11 września 2016

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r  Nr 61 poz. 624 […]
» Czytaj dalej »

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

10 września 2014

6.00 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy według wyboru, rozmowy indywidualne w małych zespołach, praca indywidualna, czynności porządkowo – gospodarcze 8.15 – 8.25 zabawy i ćwiczenia poranne 8.25 – 8.30 […]
» Czytaj dalej »

Dziecko kończące przedszkole powinno…

4 maja 2013

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA-PROGRAMOWA-WYCHOWANIA-PRZEDSZKOLNEGO   Dziecko kończące przedszkole i […]
» Czytaj dalej »

Adaptacja dziecka 3 – letniego do warunków życia przedszkolnego

2 września 2012

Przeczytaj Mamo, przeczytaj Tato… plik do pobrania

© 2014 Tęczowe Przedszkole, realizacja Agencja Reklamowa ANNDAR.PL